Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalni energetski i klimatski plan kao preduvjet financiranju energetskih i klimatskih projekata


Održana je druga radionica višerazinskog dijaloga za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Radionicu održanu 13. srpnja u prostorima Energetskog instituta Hrvoje Požar, organizirala je REGEA u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te uz podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Zašto nam je važan Nacionalni energetski i klimatski plan

Nacionalni energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine Republike Hrvatske nadovezuje se na postojeće nacionalne strategije i planove. Njime se daje pregled trenutnog energetskog sustava i stanja u području energetske i klimatske politike. Također se daje pregled nacionalnih ciljeva za svaku od pet ključnih dimenzija energetske unije i odgovarajuće politike i mjere za ostvarivanje tih ciljeva, a za što treba uspostaviti i analitičku osnovu. Sve što će se nalaziti u nacionalnom energetskom i klimatskom planu biti će moguće financirati iz dostupnih fondova. Sve što iz plana izostane možemo zaboraviti idućih sedam godina.

Hrvatskoj će u idućem razdoblju na raspolaganju biti 9,6 milijardi eura iz Europskog programa za oporavak za nove generacije (šest milijardi eura nepovratnih sredstava i 3,6 milijardi eura zajmova) i 12,7 milijardi eura iz novoga Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Sav taj novac neće biti namijenjen dostizanju klimatskih ciljeva, ali države članice dužne su za klimatske ciljeve utrošiti čak 30 posto proračunske omotnice i 37 posto raspoloživih sredstava iz Fonda za oporavak i otpornost. Za tu svrhu dostupna su i sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju te Modernizacijskog fonda.

Sve zemlje članice imale su rok za predaju nacrta svojih nacionalnih planova. Hrvatska je nacrt uspjela predati na vrijeme i time postala jedna od 7 država koje su ispunile tu obvezu.

Zašto je važan višerazinski dijalog

Projekt NECPlatform, kojeg provodi REGEA, koristi priliku procesa revizije NECP-a kako bi uspostavio dijaloge između lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti te drugih relevantnih dionika na području energije i klime. Cilj tih dijaloga je postići koherentnost politika za klimu i energiju na različitim razinama upravljanja (primjerice, europskoj, nacionalnoj i lokalnoj), ali i osigurati da nacionalne politike budu usklađene s kapacitetima i potrebama sudionika te da podrže ambicioznu i pravednu ekološku tranziciju s zajedničkim ciljevima.

Na drugoj održanoj radionici u sklopu projekta NECPlatform okupilo se 42 sudionika s različitih razina vlasti, energetskih subjekata, nevladinih organizacija i akademske zajednice kao i predstavnici 9 ministarstava. Glavni cilj radionice bio je predstaviti ažuriranu verziju hrvatskog NECP-a, zajedno s njegovim ambicijama, ciljevima i ažuriranim mjerama.

Na radionici je doneseno nekoliko važnih zaključaka, a glavni zaključak je da je potreban nastavak rada kako bi se mjere u NECP-u što više usavršile i optimizirale za one koji će ih provoditi.

Dodatno je zaključeno da emisije u Hrvatskoj u 2021. godini nisu pale već su porasle za 2% u odnosu na 2020. Taj smjer je nužno smanjiti kako bismo kao zemlja izbjegli penale.

Države članice imat će nove obveze prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti. To uključuje smanjenje potrošnje energije i postizanje kumulativnih ušteda. Ti ciljevi su dodatno pretočeni u mjere kroz pet dimenzija NECP-a (dekarbonizacija,energetska učinkovitost, energetska sigurnost, unutarnje energetsko tržište,istraživanje, inovacije i konkurentnost). Hrvatska mora biti na njih spremna na svim razinama vlasti.

Očekuje se nastavak rada na poboljšanju NECP-a, a planira se organizacija i dodatnih sektorskih radionica od listopada ove godine.

Cilj je dodatno doraditi mjere i kvantificirati ih kako bi se postigao bolji rezultat. EIHP je izrađivač NECP-a te su na radionici imali priliku prezentirati ažuriranu verziju NECP-a i ažurirane mjere.

Prezentaciju s radionice možete pogledati na linku

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top