Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalna platforma za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske

Osnovana od strane Ministarstva kulture i medija i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, operativno-stručno vođenje i koordiniranje povjereno REGEA-i.

Osnovni cilj i svrha predložene platforme jest da bude alat ili sredstvo za omogućavanje kohezivnog, integralnog i sinergijskog povezivanja razvojnih i strateških projekata Republike Hrvatske, njenih županija, gradova i općina s potencijalima i mogućnostima inicijative Novog europskog Bauhausa.

Namjera je okupiti relevantne stručne dionike iz Hrvatske koji bi zajednički, umrežavanjem kroz platformu stvarali partnerstva te sinergijski i koordinirano sudjelovali u aktivnostima i projektima vezanim za Novi europski Bauhaus.

DJELOVANJE PLATFORME

Vijeće Nacionalne platforme za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske čine predstavnici Ministarstva kulture i medija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Partneri u platformi su zainteresirani dionici iz svih područja te uključuju: jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradove, županije), kulturne ustanove i udruženja, odgojno-obrazovne ustanove i institucije, projektno-dizajnerske timove i urede, ustanove i institute za istraživanje i razvoj, znanstvene ustanove, poslovne i gospodarske subjekte svih veličina (u državnom i privatnom vlasništvu) te energetske, klimatske i razvojne agencije, strukovne komore, ostale javne institucije, nevladine udruge, udruge građana i ostale partnere koji vide interes i mogućnost doprinosu ostvarenja potencijala inicijative Novog europskog Bauhausa

Zainteresirani dionici koji prihvaćaju i dijele vrijednosti Novog europskog Bauhausa izražavaju svoju namjeru da budu partneri platforme koordinatoru platforme sa svojim prijedlozima, idejama, projektima, rješenjima vezanim na spomenute aktivnosti.

Partneri sudjeluju u provođenju aktivnosti i na predviđenim događanjima u koordinaciji s Vijećem platforme i koordinatorom platforme.

Partneri platforme međusobno surađuju i umrežavaju se u partnerstva.

Za one koji žele znati više

Novi europski Bauhaus kao interdisciplinarni i kreativni pokret želi spojiti znanost, tehnologiju i inženjerstvo sa kulturom i umjetnošću te poziva sve građane Europe da zajedno zamisle i sudjeluju u stvaranju budućnosti u kojoj će održivost biti ostvarena sa stilom, budućnosti u kojoj smo pronašli rješenja za probleme i izazove svakodnevnice.

Za financiranje će biti izdvojeno oko 85 milijuna eura posvećenih projektima Novog europskog Bauhausa iz programa EU-a u razdoblju od 2021. do 2022. godine. Mnogi drugi programi EU-a će integrirati Novi europski Bauhaus kao element bez unaprijed definiranog namjenskog proračuna.

Primjeri projekata koji inspiriraju pozitivnu transformaciju mjesta u kojima živimo kako bi ona postala ljepša, održivija i uključivija

Napomena: Sadržaj ovog javnog poziva predstavlja isključivo mišljenje REGEA-e te ni na koji način ne odražava mišljenje Europske Unije. Europska investicijska banka i/ili Europska komisija ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav odnos koja može nastati temeljem informacija koje su navedene u javnom pozivu i/ili obveza koje mogu nastati temeljem dokumentacije koja čini sastavni dio ovog javnog poziva.

Scroll to Top