Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalna platforma za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske

Osnovana od strane Ministarstva kulture i medija i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, operativno-stručno vođenje i koordiniranje povjereno REGEA-i.

Osnovni cilj i svrha predložene platforme jest da bude alat ili sredstvo za omogućavanje kohezivnog, integralnog i sinergijskog povezivanja razvojnih i strateških projekata Republike Hrvatske, njenih županija, gradova i općina s potencijalima i mogućnostima inicijative Novog europskog Bauhausa.

Namjera je okupiti relevantne stručne dionike iz Hrvatske koji bi zajednički, umrežavanjem kroz platformu stvarali partnerstva te sinergijski i koordinirano sudjelovali u aktivnostima i projektima vezanim za Novi europski Bauhaus.

Aktivnosti platforme

 • Povezivanje, interakcije, suradnje i umrežavanja partnera kroz aktivnosti i projekte vezane za Novi europski Bauhaus
 • Stvaranje partnerstva za dostavu projektnih prijedloga na programe za planirano dostupno EU financiranje za Novi europski Bauhaus
 • Poticanje da se planirane investicije i korištenje sredstava planiranih u NPOO, VFO 2021.-2027. te onih koje su financirane iz drugih izvora provode u okviru i prema vrijednostima Novog europskog Bauhausa (gdje je primjenjivo):
  • Integrirati ciljeve društvene i okolišne održivosti
  • Unijeti u njih kulturnu perspektivu
  • Učiniti proces oblikovanja investicijskih projekata više participativnim
  • Razmotriti transdisciplinarno i šire usavršavanje u ključnim profesijama
 • Analiza i otkrivanje ključnih područja regulative u kojima su potrebne inovacije, izmjene, dopune i slično osobito u području koje se odnosi na izgrađeni prostor i građevinski sektor (vezano na arhitekturu, prostorno planiranje, građevinarstvo, građevne materijale, kulturnu baštinu i dr.) te stvaranja prijedloga za prevladavanje prepreka i unapređenje regulativa
 • Osmišljavanje i razvoj novih modela obrazovanja koja doprinose transformaciji mjesta u kojima se odvijaju te su povezana sa lokalnim zajednicama

Fokus i teme projekta i aktivnosti

Novosti

DJELOVANJE PLATFORME

Aktualna događanja i vijesti

RASTUĆI POKRET

Predstavljena Nacionalna platforma za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske

20. siječnja 2022. – Predstavljanje Nacionalne platforme za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske

Predstavljena Nacionalna platforma za Novi europski Bauhaus

Predstavljena hrvatska platforma za Novi europski Bauhaus

Predstavljena hrvatska platforma za Novi europski Bauhaus

Vijeće Nacionalne platforme za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske čine predstavnici Ministarstva kulture i medija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Partneri u platformi su zainteresirani dionici iz svih područja te uključuju: jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradove, županije), kulturne ustanove i udruženja, odgojno-obrazovne ustanove i institucije, projektno-dizajnerske timove i urede, ustanove i institute za istraživanje i razvoj, znanstvene ustanove, poslovne i gospodarske subjekte svih veličina (u državnom i privatnom vlasništvu) te energetske, klimatske i razvojne agencije, strukovne komore, ostale javne institucije, nevladine udruge, udruge građana i ostale partnere koji vide interes i mogućnost doprinosu ostvarenja potencijala inicijative Novog europskog Bauhausa

Zainteresirani dionici koji prihvaćaju i dijele vrijednosti Novog europskog Bauhausa izražavaju svoju namjeru da budu partneri platforme koordinatoru platforme sa svojim prijedlozima, idejama, projektima, rješenjima vezanim na spomenute aktivnosti.

Partneri sudjeluju u provođenju aktivnosti i na predviđenim događanjima u koordinaciji s Vijećem platforme i koordinatorom platforme.

Partneri platforme međusobno surađuju i umrežavaju se u partnerstva.

Za one koji žele znati više

Novi europski Bauhaus kao interdisciplinarni i kreativni pokret želi spojiti znanost, tehnologiju i inženjerstvo sa kulturom i umjetnošću te poziva sve građane Europe da zajedno zamisle i sudjeluju u stvaranju budućnosti u kojoj će održivost biti ostvarena sa stilom, budućnosti u kojoj smo pronašli rješenja za probleme i izazove svakodnevnice.

Za financiranje će biti izdvojeno oko 85 milijuna eura posvećenih projektima Novog europskog Bauhausa iz programa EU-a u razdoblju od 2021. do 2022. godine. Mnogi drugi programi EU-a će integrirati Novi europski Bauhaus kao element bez unaprijed definiranog namjenskog proračuna.

Primjeri projekata koji inspiriraju pozitivnu transformaciju mjesta u kojima živimo kako bi ona postala ljepša, održivija i uključivija

Napomena: Sadržaj ovog javnog poziva predstavlja isključivo mišljenje REGEA-e te ni na koji način ne odražava mišljenje Europske Unije. Europska investicijska banka i/ili Europska komisija ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav odnos koja može nastati temeljem informacija koje su navedene u javnom pozivu i/ili obveza koje mogu nastati temeljem dokumentacije koja čini sastavni dio ovog javnog poziva.

REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316

URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450

URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

KONTAKT ZA MEDIJE
Ivana Belić
ibelic@regea.org
 

OIB/VAT broj: HR93298204867
IBAN:HR8423600001101998301,  Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top