1

Na Obzoru novi EU projekti

2018. godina tek je počela, a mi već brojimo 4 nova projekta s kojima smo krenuli u provedbu

Horizon2020 ili Obzor2020 program je Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti nekadašnjeg Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Kada se pokretao ovaj program onda mu je glavna misao vodilja bila nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges).

REGEA je nedavno dobila svoja četiri nova projekta sufinancirana upravo iz Obzora. E-FIX, PENTAHELIX, IMPLEMENT i KEEP WARM projekti su koje smo vam ukratko odlučili predstaviti. Svaki poseban na svoj način s jasnim ciljevima koje valja doseći u provedbi.

E-FIX projekt ima za cilj ojačati povjerenje privatnih investitora u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na području Europske unije i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Projekt kojeg koordinira austrijska konzultantska kuća ConPlusUltra GmbH nastojat će promovirati intenzivnu suradnju naprednih i partnera početnika u primjeni inovativnih mehanizama financiranja projekata (ugovora o energetskom učinku – EPC, leasing modela te grupnog financiranja – crowdfundinga). REGEA će u partnerstvu s Razvojnom agencijom Grada Zagreba i CONDA crowdfunding platformom testirati model grupnog financiranja za poduzetničke projekte u sektoru energetike te služiti kao mentor Mazovjecke energetske agencije iz Varšave u primjeni EPC modela temeljem iskustava s NEWLIGHT projekta.

PENTAHELIX projekt označava nastavak uspješne suradnje agencije i Fakulteta strojarstva i brodogradnje na projektima strateškog planiranja energetskog razvoja gradova. Projekt ima za cilj promovirati novu inicijativu Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju kojim se gradovi potpisnici obvezuju da će smanjiti emisije CO2 za barem 40% do 2030. godine te da će usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene. Ključan dokument za ostvarenje ovih ciljeva je akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP), a ovim projektom će se pružati stručna pomoć u njihovoj izradi za osam europskih pilot gradova, među kojima je i grad Velika Gorica. Kvaliteta i uključenost svih dionika u izradi ovog dokumenta ostvarit će se kroz tzv. pentahelix strukturu radnih grupa koju uz gradove čine i poduzetnički sektor, nevladine organizacije, akademska zajednica i građani.

IMPLEMENT – cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u provedbi akcijskih planova i strategija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Kroz projekt će se uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i certifikacijski program kroz promoviranje Europske energetske nagrade (European Energy Award), a projektom je obuhvaćeno ukupno 30 pilot gradova u 4 zemlje članice Europske unije..

KEEP WARM – osnovni cilj projekta je pružanje stručne podrške za rekonstrukciju centraliziranih toplinskih sustava u većim gradovima za ukupno 7 zemalja članica EU. Partneri na projektu iz Hrvatske su Agencija i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a pružit će se podrška zainteresiranim tvrtkama koje upravljaju i vode centralizirane toplinske sustave.

Novim europskim projektima dodatno će se unaprijediti suradnja agencije sa strateškim partnerskim zemljama i globalnim tehnološkim liderima te doprinijeti energetski održivom razvoju gradova primjenom pametnih rješenja i tehnologija za smanjenjem emisija CO2.