Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

LOCAL4GREEN Projekt

Cilj projekta LOCAL4GREEN je pomoći lokalnim vlastima da uspostave i implementiraju inovativne lokalne fiskalne politike usmjerene na promicanje obnovljivih izvora energije u javno-privatnom sektoru i u kućanstvima, unutar okvira postojećih Akcijskih planova energetski održivog razvitka koji su usvojile općine i gradovi koji su dio Sporazuma gradonačelnik za klimu i energiju. Projekt se provodi u ruralnim područjima i na otocima na području Programa Mediteran, gdje lokalne fiskalne politike imaju ključnu ulogu u povećanju iskorištavanja obnovljivih izvora energije.

U sklopu projekta LOCAL4GREEN razvijena je vlastita metodologija za izradu nacrta, implementaciju, praćenje i evaluaciju lokalnih politika koje putem fiskalnih mjera promiču obnovljive izvore energije. Implementacijom fiskalnih politika pridonijeti će ispunjenju prioriteta Europske unije u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena.

Projekt vodi Federacija općina i provincija Valencije (FVMP) u Španjolskoj, a zajednički ga provodi konzorcij partnera iz devet mediteranskih zemalja:

  • Zaklada MUSOL u Španjolskoj;
  • Malteška agencija za upravljanje inteligentnom energijom (MIEMA);
  • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA);
  • Razvojna agencija lokalnih vlasti i istočnom Solunu – centar za razvoj ljudskih resursa i podupiranje lokalnog gospodarstva (ANATOLIKI) u Grčkoj;
  • Udruženje gradova i općina regije Lazio (ANCI LACIO) u Italiji;
  • Građevinski institut (ZRMK) u Sloveniji;
  • Agencija za energetiku Cipra (CEA);
  • Sveučilište u Algarveu u Portugalu i
  • Udruženje općina u Albaniji.

Proračun projekta : 2,013,423.15 €

ERDF/IPA: 85%

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Web stranica projekta: www.interreg-med.eu

REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316

URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450

URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

KONTAKT ZA MEDIJE
Ivana Belić
ibelic@regea.org
 

OIB/VAT broj: HR93298204867
IBAN:HR8423600001101998301,  Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top