Kućanstvima i obrtima lakša proizvodnja struje

Od 1. travnja na snazi je Vladina Uredba koja je pojednostavnila proceduru izdavanja energetske suglasnosti i uklonila obvezu izrade skupog idejnog projekta za manje potencijalne proizvođače – kućanstva, iznajmljivače, ugostitelje, obrtnike i OPG-ove

Procedura dobivanja energetske suglasnosti dosad je predstavljala prepreku za manje potencijalne proizvođače električne energije, dakle za one na razini obrta, turističkih usluga ili kućanstava. No od ovog tjedna ta procedura umnogome je pojednostavnjena te je i jeftinija za korisnike. Uredbom o iz­davanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, koja je stupila na snagu 1. travnja, Vlada je pojednostavnila proceduru izdavanja energetske suglasnosti i za manje potencijalne proizvođače uklonila obvezu izrade idejnog projekta, koji je mogao stajati i više od deset tisuća kuna, a nije bilo garancije da će suglasnost  biti izdana te da će se sredstva moći vratiti. Kako procjenjuju konzultanti za obnovljive izvore energije, te bi promjene trebale donijeti veći interes za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe, posebno među manjim proizvođa­čima poput pružatelja turističkih usluga ili obrtnika koji proizvedenu energiju mogu utrošiti za poslovne i osobne namjene.

– Interes za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora raste generalno, posebno što se tiče solara, jer trošak instalacije i opreme opada. No promjene koje donosi ova uredba najviše će olakšati posao malim proizvođačima, posebno onima u turizmu. Turizam je najbolje poveziv s fotonaponskom proizvodnjom, osunčanost lokacija je najbolja, profil potrošnje prati tempo proizvodnje i dnevno i sezonski i zbog tih promjena oče­kujem veću potražnju manjih pružatelja turističkih usluga, poput kampova, hotela, aparthotela ili iznajmljivača s restoranom. Mnogi od njih kolebali su se jer su se bojali da ne izgube investiciju u idejni projekt, što je dosad bila obveza. Papirologija se sad može riješiti besplatno, a konzultacija i tehnička podrška mogu se naplatiti u fazi izvođenja, dakle u trenutku kad je investitoru već jasno da će vratiti uloženo – rekao nam je Edo Jerkić, energetski konzultant u području obnovljivih izvora i član Nadzornog odbora Za­druge za etično financiranje.

Odsad bez elaborata

Dosadašnja procedura uključivala je obveznu izradu tzv. elaborata o optimalnom tehničkom rješenju priključenja, za koji je temelj bio inženjerski idejni projekt. Ti su se doku­menti tražili bez obzira o kakvom je proizvođaču, tj. potrošaču riječ, a i bez obzira je li riječ o povećanoj ugovorenoj snazi ili o jednakoj snazi. Od 1. travnja, za one potrošače koji žele proizvoditi energiju i za to ne trebaju građevinsku dozvolu, zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti morat će uključivati samo podatke o investitoru, odnosno vlasniku građevine, osnovne podatke o građevini, priključnu snagu, planirani termin priključenja te dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacija. Ovo pojednostavnjenje uključuje i slučajeve povećanja priključne snage, spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji ili dijeljenje jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj na istoj lokaciji, kao i priključenje dodatnih proizvodnih postrojenja na instalaciju korisnika mreže. Naravno, operator distribucijskog su­stava, odnosno HEP-ODS, može utvrditi da je ipak potrebno izraditi elaborat, ako je potrebno stvoriti tehničke uvjete na mreži, ali više nema obveze izrade elaborata i idejnog projekta.

Gospodarsko-interesno udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske okuplja proizvođače koji iz ‘obnovljivaca’ generiraju više od 70 posto ukupne instalirane snage ovog tipa izvora u Hrvatskoj. I direktorica Udruženja Maja Pokrovac podržava donošenje ove uredbe. Kako je ocijenila, ove promjene približavaju Hrvatsku standardima Europske unije.

– Svako pojednostavnjenje administrativnih prepreka podiže Hrvatsku na ljestvicama kvalitetnijeg i poticajnoga gospodarskog okružja. Potaknuli bismo Vladu da nastavi u ovom smjeru u dijelu troška pri­ključnog mjesta i svede ga na realnu cijenu, što se omogućuje ulaganjem u smart-grid rješenja te će time maksimalno pružiti priliku za ulaganje građana i poduzetnika u vlastitu proizvodnju energije na mjestu potrošnje. Prilika je to i za HEP-ODS da na­stavi snažnije ulagati u smart-grid rješenja, koja će omogućiti bolje upravljanje energijom i fleksibilniju mrežu, a čime se direktno omogućuje masovnija instalacija obnovljivih izvora energije na krovovima građana, poduzetnika, OPG-ova, turističkih iznajmljivača, obrtnika – konstatirala je Pokrovac.

Za kućanstva je procedura dodatno pojednostavnjena jer svi koji žele proizvoditi energiju do snage koju već može otrpjeti priključak ne trebaju novu elektroenergetsku suglasnost. Sve što trebaju jest provjeriti mogućnost priključenja na mrežu, s operatorom distribucijskog sustava dogovoriti opremanje obračunskog mjernog mjesta dvosmjernim brojilom ili blokadom, ovisno o tome planiraju li prodavati višak energije ili ne. Trošak instalacije blokade ili dvosmjernog brojila, naravno, snosi kupac.

– Uredba olakšava kućanstvima instalaciju solara, to je istina. No kućanstva imaju problem s kupoprodajom. PDV i Porezni zakon kućanstvima onemogućavaju isplativost ugradnje solara. Mislim da bi bilo korisno osloboditi kućanstva PDV-a na instalaciju proizvodnih sustava te omogućiti opskrbljivačima godišnji obračun predane i preuzete energije iz mreže. Računi se sad moraju izdavati mjesečno, jer i država PDV ubire mjesečno, a kad bi se viškovi u samostalnoj proizvodnji energije mogli fakturirati godišnje, sutra bi odmah deset kuća stavilo solare. Naime, imam toliko zainteresiranih kućanstava koja su zbog toga odustala – rekao nam je Jerkić.

Što se tiče industrije i ugradnje vlastite proizvodnje energije, ova uredba neće donijeti veliki napredak. U pravilu, domaća industrijska postrojenja nemaju do­voljnu površinu krovova da bi mogla proizvodnjom iz fotonaponskih ćelija pokriti potrebu za energijom. Mogu ipak uštedjeti, ali bez državnih i europskih potpora takva im je investicija daleka, jer nema svatko cash flow poput robne kuće Ikee, koja je mogla lako financirati snažne fotoćelije i koja može čekati povrat takve investicije šest ili sedam godina.

Olakšanje i za HEP-ODS

– Ovo je prvi korak prema otvaranju mogućnosti kućanstvima da sama proizvode i prodaju električnu energiju. Dosad nade nije bilo, a ova je uredba daje. Dosad je za građane procedura bila prilično nedefinirana i više je riječ bila o dobroj ili lošoj volji onih koji su rješavali zahtjeve. Za građane, odnosno za kućanstva, trebalo bi stvoriti automatizam, jednostavnu proceduru i unaprijed definiranu cijenu, kako bi situacija bila potpuno transparentna – rekao nam je Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Ovim pojednostavnjenjem procedure za priključenje vlastitih sustava proizvodnje energije napokon se otklanjaju i posljednji prigovori na zakonski okvir. Pri­govori da HEP-ODS sporo rješava zahtjeve odavno su otklonjeni. Prema ocjeni konzultanata, HEP-ODS je posljednjih par godina znatno povećao efikasnost u rješavanju svih vrsta zahtjeva za elektroenergetsku su­glasnost, a ova bi uredba i njemu trebala olakšati posao. Naprosto, ako nema potrebe za elaboratom i idejnim projektom, to svima u lancu procesa olakšava posao. Maja Pokrovac iz udruženja OIE smatra da bi HEP-ODS morao i izmijeniti priključna mjesta o vlastitom trošku, jer bi mu se to moglo računati kao investicija u energetsku učinkovitost, a korisniku kao poticaj za mikropostrojenje. Ali dok se ta pitanja ne reguliraju zakonski, HEP-ODS nema ekonomskog re­zona za takav pristup.

Sergej Abramov, Lider.