Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Krapinsko-zagorska županija- 8 godina velikih energetskih inicijativa


Krapinsko-zagorska županija, Bajka na dlanu, smještena je u Sjeverozapadnom dijelu Hrvatske gdje se na površini od oko 1.200 km2 nalazi ukupno 7 gradova i 25 općina. Zapadna granica Županije je rijeka Sutla, koja je ujedno i državna granica sa Republikom Slovenijom. Upravno na ovom području provedeni su prvi prekogranični projekti u kojima su po prvi puta korištena dostupna EU sredstva.

Županija već dugi niz godina na vlastitom području potiče aktivno korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti čime stvara sliku županije koja je osjetljiva na potrebe očuvanja okoliša i stvaranja preduvjeta održivog razvoja. Ona je prva hrvatska županija koja je izradila vlastitu energetsku strategiju te na taj način krenula sa sustavnim promišljanjem energetske budućnosti i poticanjem energetskih projekata. Osim izrade Strategije, Županija je izradila i niz strateških dokumenata i smjernica kao što su Program i Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji, kojima se na razdoblje od jedne do tri godine utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave.

Svjesna kako je informiranje najmlađih generacija jedan od osnovnih načina djelovanja za energetski održivim razvojem našeg društva, Krapinsko-zagorska županija pokrenula je projekt Znanjem do energetskih ušteda 2009. godine s ciljem edukacije učenika, nastavnika i roditelja o važnosti, prednostima i mogućnostima održive gradnje, primjene mjera energetske učinkovitosti i štednje energije u zgradama. U 2016. godini dosadašnje djelovanje uz osnovne i srednje škole proširuje na razinu svih predškolskih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom sedmogodišnjeg trajanja programa obuhvaćeno je gotovo 1000 učenika srednjih i osnovnih škola, dok je samo u 2016. godini obuhvaćeno gotovo 700 učenika i djece u dječjim vrtićima.

Županije je 2009. godine, zajedno sa REGEA-om, vlastitim sredstvima pokrenula sufinanciranje ugradnje sustava obnovljivih izvora energije i kasnije mjera energetske učinkovitosti gdje je u 29 kućanstava ugrađeno solarnih kolektora i dizalica topline u vrijednosti od 645.837,15kn. U2011. godini vrijednost ovog projekta prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se uključio davanjem financijske pomoći jedinicama regionalne samouprave, te je do 2014. godine ugrađeno 334 sustava obnovljivih izvora energije te 208 mjera energetske učinkovitosti u vrijednosti od 11 milijuna kuna. Većina energetskih mjera instalirana i realizirana je od stane lokalnih obrtnika i poduzetnika, njih preko 85 %, što svakako rezultira povećanjem gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća na području Krapinsko-zagorske županije. Od 2015. godine, ovaj projekt prerastao je u nacionalni program energetske obnove obiteljskih kuća na koji se mogu direktno javljati svi građani.

Kontinuirano se radi i na energetskoj učinkovitosti i rekonstrukciji javnih zgrada, posebno škola. Samo u razdoblju od 2011. do 2013. godine obnovljeno je 10 osnovnih škola ukupne investicije 10 milijuna kuna. Projekt je postao poznat po inovativnom financijskom modelu – po prvi puta u Hrvatskoj korištena su sredstva Europske investicijske banke u području energetske učinkovitosti. Analize potrošnje toplinske i električne energije pokazuje da se ukupne godišnje uštede kreću iznad 40%, dok pojedinačne uštede idu do visokih 72%- važno je napomenuti kako je postignutim uštedamaostvareno smanjenje glavnice kredita za dodatnih 15%. Ovi napori i rezultati prepoznati su i izvan naših granica te je projekt nagrađen i prestižnom nagradom – Energy Globe! Ovih dana dovršeni su radovi na rekonstrukciji kompletne unutarnje rasvjete u tri osnove škole pri čemu je zamijenjeno ukupno 1.380 komada rasvjetnih tijela. Projekt je i ovaj put imao dozu inovativnosti prije svega zbog načina financiranja odnosno korištenja financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti te modela ugovaranja energetskog učinka.

Energetska obnova kulturnih dobara veliki je izazov našega doba. Kako pomiriti naizgled nespojivo? – obnoviti i sačuvati vrijednu građevinu od propadanja i primijeniti nove materijale i tehnologije u cilju smanjenja potrošnje energije, pitanje je s kojim se jednako susreću kako hrvatske županije tako i puno razvijenije europske regije. Krapinsko –zagorska županija je poznata po svojim dvorcima te je prva županija koja je krenula s inicijativom energetske obnove zaštićenih objekata kulturne baštine. Prošle godine u ovo vrijeme završeni su radovi na energetskoj obnovi Županijske palače u Krapini – povijesnog objekta s početka 20. stoljeća, a u tijeku je energetska obnova i uspostava Energetskog centra Bračak. Obnova Županijske palače provedena je kroz projekt Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini (EE CULTURE) ukupne vrijednosti oko 6 milijuna kuna, sufinanciranog iz Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Energetski centri poznat su europski koncept poticanja poduzetništva u održivom korištenju energije, obrazovanja i promocije najbolje prakse te savjetovanja različitih ciljanih skupina. Dvorac Bračak je obnovljen kao primjer energetske izvrsnosti i spoj najsuvremenijih tehničkih rješenja i očuvanja kulturne baštine, a završetak radova se planira za kraj listopada 2016. godine. Sredstva za obnovu osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na inicijativu Krapinsko-zagorske županije uz potporu 10 županija Republike Hrvatske i svih 5 hrvatskih energetskih agencija.

Jedan od posebno značajnih projekata je projekt rekonstrukcije i izgradnje sustava javne rasvjete – NEWLIGHT, jedinstveni projekt u kojem su se povezali čak 57 gradova i općina iz Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u jedan investicijski projekt. Za pripremne aktivnosti čija ukupna vrijednost iznosi oko 6 milijuna kuna osigurano je 90% bespovratnih sredstava iz EU fonda ELENA. Procijenjena ukupna vrijednost investicije iznosi čak 20 milijuna Eura.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top