Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konačni osvrt na slučaj Neovlaštenog korištenja autorskog djela Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba


Konačni osvrt na slučaj Neovlaštenog korištenja autorskog djela Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba

Umjesto uobičajenih vijesti, na ovom mjestu u cijelosti prenosimo dopis koji je Agencija u predmetnom slučaju danas uputila:

UNDP Projektni ured
Projekt – Poticanje Energetske Efikasnosti u Hrvatskoj UNDP Hrvatska
N/p dr.sc. Vlasta Zanki, voditeljica programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red
N/p Goran Čačić, dipl. ing., voditelj projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima u županijama RH, Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)
Savska cesta 129/I
10000 Zagreb

PREDMET: Odgovor na odgovor na dopis Neovlašteno korištenje autorskog djela Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba, Javna isprika na vaše traženje

Poštovani,

nastavno na vaš odgovor na naš dopis kojim smo vas upozorili na neovlašteno korištenje dijela Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba ovim putem vas želimo informirati da se u potpunosti slažemo s vama da nije došlo do neovlaštenog korištenja autorskog djela u pravnom smislu (tj. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima NN 167/03, 79/07 i 80/11) već je predmetni tekst jednostavno doslovno prepisan.

To svakako nije zakonski prekršaj kako vi ispravno navodite, a s obzirom da su akcijski planovi gradova službeni dokumenti koji temeljem ulaska u postupak usvajanja gradskih vijeća ili Gradske skupštine Grada Zagreba postaju službeni dokumenti i iz razloga svoje namjene više ne uživaju autorskopravnu zaštitu.  Međutim, smatrali smo da trebamo upozoriti na nekorektnost postupka da se ispod teksta koji je jednostavno prepisan naznači © 2011 UNDP-EE. Sva prava pridržana, što nam se ipak činilo kao svojatanje teksta, iako vi to u vašem dopisu opovrgavate. Kako je to u međuvremenu i na vašoj Internet stranici promijenjeno, mi vam se iskreno ispričavamo i zaista žalimo ako smo vaš projekt doveli u neugodnu situaciju s obzirom da kazneno djelo zaista nije počinjeno nego je tekst jednostavno prepisan.

Ovu javnu ispriku uputit ćemo i na sve institucije na koje smo poslali prvobitan dopis, a s obzirom da je Vaš odgovor upućen i na dio primatelja koji nisu navedeni kao primatelji u Vašem dopisu kao što to mi činimo, rado ćemo i njih o istome obavijestiti čim od vas dobijemo informaciju o kojim se sve primateljima radi. Isto ćemo objaviti i na našoj Internet stranici kako bi naša isprika bila zaista i potpuno javna kako ste tražili. Na istoj stranici učinit ćemo potpuno dostupnim i sve akcijske planove gradova koje smo do sada pripremili (ukupno 18), Programe i planove energetske učinkovitosti za županije i gradove (ukupno 10) kao i sve ostale naše uradke koji podliježu ili ne podliježu autorskopravnu zaštitu pa Vas pozivamo da ih slobodno i bez ustručavanja koristite bilo na način jednostavnog prepisivanja ili uz navođenje izvora prema vašem slobodnom izboru.

Želimo Vam još dodatno ukazati na nekoliko činjenica, što je i naše konačno očitovanje u ovom predmetu jednostavnog prepisivanja pri čemu se mi svakako ispričavamo ako smo na bilo koji način doveli u neugodnu situaciju Vaš projekt ili UNDP svakako svjesni ugleda koji bi jedan Program UN-a trebao imati:

U Službenom glasniku Grada Zagreba broj 12 od 14. srpnja 2010. godine (dostupan na internet adresihttp://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf) objavljen je Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije grada Zagreba za razdoblje 2010. – 2012., a ne Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba, kao što pogrešno navodite u Vašem dopisu. U Službenom glasniku Grada Zagreba broj 8 od 21. travnja 2010. godine objavljen jeZaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba –SEAP, ali ne i sam Akcijski plan.

U Službenom glasniku Primorsko-goranske županije, a koji je ujedno i službeni glasnik Grada Rijeke, u broju 22 od 9. lipnja 2010. godine (dostupan na internet adresi:http://www.sn.pgz.hr) objavljen je Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke, ali je sam Akcijski plan Grada Rijeke uveden u Katalogizaciju u publikaciji Sveučilišne knjižnice Rijeka te mu je pridijeljen ISBN 978-953-7466-19-0.

Potpuno ste u pravu da je cjelokupni tekst pod nazivom Opće mogućnosti financiranja projekata energetske efikasnostiobjavljen na internetskim stranicama vašeg projekta prepisan iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke što je svakako velika razlika nego da je prepisan iz dokumenta Grada Zagreba. Ovim se putem iskreno ispričavamo zbog ove pogreške koja nam se zbog sličnosti teksta nenamjerno dogodila.

Autori navedenog teksta za gradove Rijeku, Zagreb, ali i još cijeli niz hrvatskih gradova upravo su stručnjaci iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, a mogućnosti financiranja iz nacionalnih i međunarodnih izvora su potpuno iste za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kako ste i sami potpuno ispravno u svom dopisu primjetili. To potvrđuje i činjenica da se prepisani predmetni tekst na vašim internet stranicama nalazi pod nazivom Opće mogućnosti financiranja projekata energetske efikasnosti. U tom smislu vaš komentar da korištenje teksta koji se odnosi na mogućnosti financiranja u okviru akcijskih planova raznih gradova od strane autora istog tog teksta izgleda kaoneovlašteno korištenje autorskog djela djeluje blago rečeno neozbiljno jer bi se radilo o jednim te istim autorima, odnosno jednostavno rečeno, o prepisivanju od samoga sebe.

Javno se i iskreno ispričavamo za sve krive i neutemeljene optužbe i zaista žalimo ako smo na bilo koji način narušili ugled vašeg cijenjenog projekta, a na raspolaganju smo vam za svaku informaciju ili material koji bi vam mogli biti korisni.

 

S poštovanjem,

Dr.sc. Julije Domac,

Ravnatelj

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top