Karlovac – grad zvijezda ili energetski centar Karlovačke županije

Grad Karlovac smješten je u središnjoj Hrvatskoj, na dodiru nizinske i gorske Hrvatske te je okružen rijekama Kupom, Koranom, Dobrom i Mrežnicom. S obzirom na to da se nalazi u najužem dijelu Hrvatske, Karlovac ima važno prometno i gospodarsko značenje pa ne čudi da Gradska uprava kao svoju misiju navodi stvaranje uvjeta za razvoj jakog i stabilnog gospodarstva te društvenu odgovornost temeljenu na načelima održvog razvoja i energetske učinkovitostido 2020. godine.

Karlovac je među prvim hrvatskim gradovima pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova (engl. Covenant of Mayors), a temeljem pristupanja 2012. godine je donesen Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Karlovca kao temeljni dokument buduće energetske politike. Kako ne bi sve ostalo na papiru i kako bi temu održivog razvoja što više približili svojim građanima, Grad Karlovac i REGEA su 2013. godine otvorili Energetski info kutak. Na taj se način građani Karlovca mogu informirati na jednom mjestu o sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije, sustavima povećanja energetske učinkovitosti te dobiti stručnu pomoć prilikom prijave na natječaje Grada Karlovca i Karlovačke županije. Sam Karlovac je od 2012. godine do danas objavio pet natječaja, a građani su u svoje obiteljske kuće ukupno ugradili 52 kotla na biomasu te 42 solarna toplinska sustava za pripremu PTV-a ukupne vrijednosti investicije 2,5 milijuna kuna dok je kroz natječaje za energetsku obnovu obnovljeno 62 obiteljske kuće te je za ugradnju energetski učinkovite stolarije i obnovu toplinske ovojnice ukupno investirano 3,3 milijuna kuna. Sufinancirana je i ugradnja razdjelnika topline i termostatskih setova u 50 zgradate je ukupno ugrađeno 11 000 razdjelnika i termostatskih ventila čije vrijednost iznosi čak 7,8 milijuna kuna. Za investiciju u kalorimetre se odlučilo 23 zgrade te je ugrađeno 629 kalorimetara, a ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 5,3 milijuna kuna.

Karlovac sustavno obnavlja svoje postojeće te gradi nove dječje vrtiće. Tako je 2015. završena integralna obnova DV Gaza, a iste je godine izgrađen i novi DV Švarča. U integralnu obnovu DV Gaza uloženo je ukupno 8,2 milijuna kuna čime je u potpunosti obnovljena kompletna dotrajala vanjska ovojnica vrtića, izvršeno unutarnje uređenje te je zamijenjen sustav grijanja sa lož ulja na prirodni plin. Energetske uštede koje se ostvaruju na godišnjoj osnovi iznose oko 350 000 kWh dok smanjenje emisija CO2 iznosi gotovo 120 t/god. Nakon obnove vrtić je iz energetskog razreda E prešao u razred B. Investicijom od 14,5 milijuna kuna izgrađen je jedan od najmodernijih i energetski najučinkovitijih dječjih vrtića u Hrvatskoj – DV Švarča. Energetski učinkovita vanjska ovojnica te sustav grijanja kojeg čine dizalica topline voda-voda te plinski kondenzacijski bojler za dogrijavanje sustava svrstavaju objekt u energetski razred A. Grad također planira započeti izgradnju još jednog dječjeg vrtića energetski razreda A+ u 2016. godini, a predviđena investicija iznosi 15,9 milijuna kuna.

Kroz svoj Akcijski plan energetske učinkovitosti kao vrlo bitnu mjeru Grad je istaknuo Program rekonstrukcije kotlovnica na lož ulje kotlovima na biomasu. Do sada su rekonstruirane dvije kotlovnice u OŠ Dubovac i OŠ Švarča, a glavni projekti su izrađeni za dodatnih 5 objekata. U OŠ Švarča ugrađen je kotao na sječku kapaciteta 600 kW, ukupna vrijednost investicije iznosila je 1,5 milijuna kuna dok smanjenje CO2 na godišnjoj nivou razini iznosi 155 t. U OŠ Dubovac  je također ugrađen kotao na sječku snage 100 kW, vrijedan 550 000 kuna, uz godišnje smanjenje emisija CO2 od 82 t.

Uviđajući potrebe modernog društva za održivom mobilnosti te vođeni željom kako sačuvati zeleni grad za buduće generacije, Grad Karlovac se odlučio na nabavku električnog vozila za potrebe Grada, a postao je i dio Nextbike zajednice te istovremeno svojim građanima omogućio povoljan, ekološki i ekonomski održiv način javnog prijevoza putem sustava javnih bicikala. Trendove na području energetske učinkovitosti prati i gradska tvrtka Čistoća koja je vozni park osuvremenila električnim vozilima, a planira se i nabavka elektroviličara, elektrokamioneta i elektrobicikala. Istovremeno je u pripremi i prva bioplinska elektrana na odlagališni plin te počinju radovi na izgradnji manje fotonaponske elektrane. Krajem prošle godine, na popularnom karlovačkom Vunskom poljusvečano je otvoreno prvo Solarno stablou Hrvatskojgdje će građani besplatno moći puniti svoje elektroničke naprave te koristiti besplatni wi-fi internet. Ova investicija vrijedna 352 000 kuna, osim javnog solarnog punjača, ujedno predstavlja i točku okupljanja i druženja budući je za tu namjenu ispod solarnih panela instalirana i drvena klupa.

Puno bi se još puno toga moglo reći za naš Karlovac… Ono što je vidljivo je da je Grad Karlovac uistinu zvijezda u svakom smislu te riječi – koracima kojima ide naprijed zasigurno služi kao svijetli primjer drugim gradovima u Hrvatskoj te se nadamo se da će se i Karlovčani voditi onim poznatim stihom Always take the weather with you i svoj odnos prema energiji i okolišu prenijeti na ostatak Hrvatske i Europe.