Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izvješća o provedenom detaljnom energetskom pregledu pilot dionica javne rasvjete


U sklopu Streetlight-EPC projekta provedeni su detaljni energetski pregledi dijela sustava javne rasvjete u gradovima Jastrebarsko, Sveta Nedelja i Zaprešić te u općini Brdovec

OBJAVIO/LA: LUKA ŠAFAR

U sklopu Streetlight-EPC projekta provedeni su detaljni energetski pregledi dijela sustava javne rasvjete u gradovima Jastrebarsko, Sveta Nedelja i Zaprešić te u općini Brdovec (dalje u tekstu JLS). Navedene JLS priključile su se Streetlight-EPC projektu s ciljem rekonstrukcije jedne pilot dionice javne rasvjete koristeći EPC model financiranja.

Kompletna podrška kao i sve potrebne informacije JLS osigurati će se kroz EPC info centar. Regionalni EPC info centar pruža sveobuhvatnu podršku jedinicama lokalne samouprave, ESCO tvrtkama i ostalim dionicima zainteresiranim u uključivanje u EPC tržište.

Provedenim energetskim pregledom obuhvaćen je snimak postojećeg stanja promatranog dijela sustava javne rasvjete kao i analiza i prijedlog mjera rekonstrukcije. Po provedenoj analizi dan je popis ulica koje pokazuju zadovoljavajuće financijske pokazatelje te se sukladno danim pokazateljima JLS preporuča nastavak provedbe mjera rekonstrukcije po EPC modelu financiranja.

Izvješća o provedenom detaljnom energetskom pregledu za svaku JLS dostupni su u Download centru.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top