Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.regea.org.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Implementacijom WordPress plugin rješenja (widgets) i preoblikovanjem mrežnih stranica (dizajn izgleda i sadržaja) do 23. rujna 2020. ispunit će se većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • slike i datoteke nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.
  • Video sadržaj nastao i objavljen do 23. rujna 2020. ne sadrži dodatni audio i/ili tekstualni zapis.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 1. kolovoza 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Ured povjerenika za informiranje, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.

Povjerenik za informiranje obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do 23. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje REGEA-e o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu info@regea.org, putem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr

REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316
URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450
F +385 (0)47 658 490
URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top
Malcare WordPress Security