Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Interdisciplinarni tim u obilasku kompleksa TUP


Interdisciplinarni tim stručnjaka za daljnji razvoj projekta Revitalizacija Tvornice ugljeno grafitnih i elektro kontaktnih proizvoda (TUP-a) u sklopu Novog Europskog Bauhausa obišao je danas prostore kompleksa TUP u Gružu.

Riječ je o prvom terenskom obilasku tima predstavnika lokalnih visokoobrazovnih institucija, lokalne organizacije civilnoga društva i ostalih lokalnih stručnjaka koji će različitim znanjima i vještinama dodatno doprinijeti razvoju samog projekta.

 

U sklopu obilaska prostora, susreli su se i s najmoprimcima pojedinih prostora, predstavnicima poduzetnika i udruga smještenima u kompleksu koji su gradonačelniku Frankoviću i cijelom timu predstavili svoje djelatnosti.

Vizija Grada Dubrovnika je da prostori TUP-a u Gružu budu novo mjesto društvenog okupljanja, ali istovremeno i centar stvaranja novih radnih mjesta gdje se fokus miče s uslužne gospodarske djelatnosti na kreativnu industriju, prvenstveno na filmsku.

Kroz projekt će se izraditi sva potreba dokumentacija kojom će biti predviđeni novi kulturni sadržaji na području TUP-a te također filmski studio, koji se planira urediti u jednoj od TUP ovih hala.

Prethodno je održan i drugi sastanak prilagođene tehničke pomoći s koordinatorom projekta. Isti će biti financiran od strane Europske komisije a Grad Dubrovnik je jedan od 20 primatelja tehničke pomoći na razini Europske Unije. Na današnjem sastanku su prezentirane aktivnosti koje će biti provedene u sklopu projekta dok je sam početak projekta predviđen za studeni 2022. godine.

Tekst preuzet sa https://dubrovnik.hr

 

image_print

Do you like our work?
Feel free to share

Scroll to Top