Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IN-PLAN- integrirano energetsko, klimatsko i prostorno planiranje

Glavni je cilj projekta IN-PLAN razviti, testirati i implementirati praksu integriranog energetskog, klimatskog i prostornog planiranja koja će jedinicama lokalne i regionalne samouprave omogućiti učinkovitu provedbu svojih planova održivog razvoja te sprječavanja i prilagodbe na učinke klimatskih promjena. To će se ostvariti:

  • Integriranjem energetskog, klimatskog i prostornog planiranja (kao i drugih elemenata planiranja, poput mobilnosti, infrastrukture itd.);
  • osiguravanjem predanosti na svim političkim razinama (vertikalnom integracijom procesa planiranja); i
  • usklađivanjem predloženih mjera s posebnim namjenskim proračunskim linijama na lokalnoj i regionalnoj razini.

Osim razvoja i provedbe navedenog procesa, IN-PLAN namjerava osnažiti lokalne i regionalne samouprave i njihove energetske, klimatske i razvojne agencije kroz program izgradnje kapaciteta. Od samog početka IN-PLAN-a angažirat ćemo 15 jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi s njima su-kreirali, proveli i usavršili samu IN-PLAN metodologiju, njezine operativne smjernice i program izgradnje kapaciteta. Nakon inicijalnog razvoja i suradnje s prvih 15 jedinica, proces će se proširiti i na ostale zainteresirane općine, gradove i regije diljem Europe.

Program izgradnje kapaciteta provesti će se u dva koraka. Prvi korak bit će usmjeren na “osposobljavanje trenera“: osnaživanje najmanje 50 energetskih, klimatskih i/ili razvojnih agencija iz cijele Europe da postanu multiplikatori IN-PLAN-a. Drugi korak imat će za cilj prenošenje tog znanja na lokalne i regionalne samouprave uz pružanje potrebne potpore za provedbu praksi integriranog energetskog, klimatskog i prostornog planiranja.

Konačno, IN-PLAN će nastojati institucionalizirati ovu praksu na svim razinama s ciljem široke diseminacije zaključaka i rezultata projekta kako bi se potakle pozitivne političke i regulatorne promijene diljem Europe.

Pratite #LifeINPLAN na društvenim mrežama te posjetite našu centralnu web stranicu za više informacija!

Financirano od strane Europske Unije kroz projekt ID 101076428. Izneseni su stavovi i mišljenja samo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Scroll to Top