Odluka o odabiru kandidata- OIE za fizičke osobe u Gradu Karlovcu za 2013. godinu

Odluka o odabiru kandidata- OIE za fizičke osobe u Gradu Karlovcu za 2013. godinu

Na temelju raspisanog javnog natječaja za prikupljanje prijava o sufinanciranju projekta  POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA U GRADU KARLOVCU ZA 2013. GODINU, Gradonačelnik grada Karlovca donio je sljedeću:

 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava za sufinanciranje prihvaćenih projekata pristiglih na Javni

poziv za “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u gradu Karlovcu” u 2013. godini

 

Odluku o odabiru najpovoljnijih prijavitelja možete preuzeti ispod teksta.