Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gradovi kao pokretači energetske tranzicije


Klimatske promjene i rastuće cijene energenata nisu samo globalni problem nego problem svakoga od nas- pojedinca, ali i okoline, grada ili općine u kojoj živi. Upravo gradovi i lokalna samouprava moraju biti središte energetske tranzicije i pokretači promjena.

Za učinkovitu provedbu energetskih i klimatskih politika, potrebno je usklađeno i snažno djelovanje te praćenje i analiza učinaka i aktivnosti koje pozitivno doprinose postavljenim ciljevima, ali i onih negativnih kako bi se pronašle mjere i načini njihovog izbjegavanja. Gradovi i općine često imaju ambiciozne ciljeve i političku volju, ali ono što nedostaje su usklađene, međusektorske i dugoročne strukture za uspješnu provedbu svojih klimatskih i energetskih strategija. Ova činjenica je poslužila kao polazišna točka za IMPLEMENT projekt koji je bio usmjeren na izgradnju kapaciteta i uspostavljanje potrebnih struktura u gradovima/općinama uvođenjem programa upravljanja kvalitetom i certificiranja Europska nagrada za energiju (eng. European Energy Award-eea) u Belgiji, Hrvatskoj, Grčkoj i Poljskoj.

Europska nagrada za energiju (eea) podržava jedinice lokalne samouprave u provođenju interdisciplinarnih pristupa planiranju i provođenju učinkovitih mjera energetske i klimatske politike te na taj način pomaže u postizanju ciljeva definiranih kroz Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors). U mreži Europske energetske nagrade (eea) sudjeluje više od 1700 općina i gradova, pridruženih stručnjaka, regionalnih i nacionalnih dionika i javnih uprava koje se potiče na razmjenu iskustva i znanja te osnaživanje suradnje među državama i regijama posljednjih 25 godina.

U sklopu projekta IMPLEMENT, koji se provodi u okviru programa Obzor2020, s područja Hrvatske se uključilo šest pilot gradova- Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Pregrada, Velika Gorica i Zaprešić. Ocjenjivani su u šest sektora- Razvoj i prostorno planiranje, Javne zgrade i objekti, Nabava i odlaganje, Mobilnost, Unutarnja organizacija te Komunikacija i suradnja. U sklopu četverogodišnjeg procesa prvi korak je bio analiza trenutnog stanja i postavljanje ambicioznih programa energetske politike čime su gradovi dobili pregled trenutne situacije i time ih se motiviralo da postanu aktivniji čak i u najtežim područjima zaštite klime. Energetski program aktivnosti razvijen od strane svakog grada provodio se uz stručni nadzor eea savjetnika, ali i članova energetskih timova (sveukupno njih 28) u pilot gradovima. Provedene aktivnosti su bile trojako evaluirane- od strane interne revizije, zatim vanjske, ali i internacionalnog eea ureda što ovoj nagradi i certifikatu daje dodatnu kvalitetu.

Usprkos dugotrajnom i intenzivnom procesu, zadovoljstvo nam je reći da je svih šest, hrvatskih pilot gradova ostvarilo potrebne bodove i osvojilo Europsku nagradu za energiju i pripadajući certifikat za razdoblje od sljedeće četiri godine. Ovakvim rezultatima, a uz uključivanje mjera osvješćivanja javnosti i spremnosti na prihvaćanje mjera energetske učinkovitosti, omogućuje se sveobuhvatan inovativan pristup planiranju klimatske politike i osiguravanje provedbe planiranih akcija.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top