Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Raspisan natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada


Raspisan natječaj  za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada

 

Sukladno odluci Upravnog odbora Fonda za ostvarenje prava na sredstva Fonda radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada od 17. srpnja 2013. godine (klasa: 024-04/13-03/11, ur.broj: 563-01/01-13-6), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je dana 31. srpnja 2013. godine novi natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada.

Natječajem se po prvi puta sufinancira i energetski pregled građevina i javne rasvjete.

Natječajem Fonda dodjeljuju se sredstva Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina (uključujući i javnu rasvjetu) i energetskog certificiranja zgrada: u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u vlasništvu ustanova, institucija i drugih pravnih osoba (proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), u vlasništvu pravnih osoba u komercijalnom sektoru uključujući sektor industrije, postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba, u vlasništvu organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba, sukladno obvezama propisanim člancima 4. i 5. Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada („Narodne novine“ broj 81/12, 29/13 i 78/13.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i na Internet stranici Fonda

Rok za dostavljanje ponuda na Natječaj je 30. rujna 2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 01/5391-953, 5391-893, 5391-901, 5391-959 i 5391-914, slanjem upita putem e-pošte na adresu: gospodarenje_energijom@fzoeu.hr, te u sjedištu Fonda, Ksaver 208, Zagreb.

U prilozima donosimo Tekst natječaja, Upute ponuditeljima, Prijavni obrazac, te Obrazac godišnje potrošnje energije i vode. (preuzeto sa www.fzoeu.hr)

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top