Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europski financijski instrument za male i srednje poduzetnike


O programu Obzor 2020 se u medijima mnogo pisalo, no nekako se uvijek naglasak stavljao na korisnike iz javnog sektora. Ono što se spominjalo u puno manjem obimu je dio programa namijenjen malim i srednjim poduzećima te ulaganjima u inovacije i izvrsnost istih koji je pokrenut 2014. godine. Poduzeća kroz ovaj program mogu ostvariti sufinanciranje u iznosu od 2,5 milijuna Eura (do 5 milijuna Eura za projekte vezane uz zdravstvo) za unapređivanje poslovnog procesa, ali i savjetodavne usluge potrebne za uspješno pokretanje i moderniziranje poslovanja. U posljednje dvije godine EASME (Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća) je zaprimila više od 19 000 prijedloga projekata, dok je financirano njih 1 444 ukupnog iznosa 513 milijuna Eura.

Potencijalni korisnici sredstava su visoko inovativna mala i srednja poduzeća s globalnim ambicijama koje žele promijeniti tijek i načine poslovanja na već postojećim tržištima, kao i stvarati ona nova. Moraju aktivno ulagati u inovacije, a prednost imaju ona poduzeća koja su smještena u inovacijskim središtima, već su dobili neke potpore u temeljnom kapitalu, porezne olakšice na osnovi inovativnosti te nagrade za inovacije u posljednje 2 godine.

Sam proces razvoja projekta i odobravanja, odnosno financiranja odvija se u tri faze[1]:

Faza 1.- Koncept i procjena izvodljivosti (6 mjeseci)

  • Europska unija osigurava 50 000 Eura za izradu studije izvodljivosti
  • Poduzetnici moraju izraditi inicijalni poslovni prijedlog (oko 10 stranica)

Faza 2.- Prikaz, tržište, istraživanje i razvoj (1-2 godine)

  • Europska unija osigurava 0,5-2,5 milijuna Eura za provedbu svih aktivnosti
  • Uz pomoć EU, poduzeće dalje razvija svoj prijedlog kroz inovacijske aktivnosti, kao što su demonstracije, testiranje, mogućnosti plasmana i sl. Također će se izraditi detaljniji poslovni plan (oko 30 stranica).

Faza 3.- Komercijalizacija

  • Mala i srednja poduzeća dobivaju sveobuhvatnu podršku, obuku, mentorstvo za plasiranje proizvoda na tržište
  • Dodatna podrška i umrežavanje je osigurana od strane EEN (Europske poduzetničke mreže)
  • EU ne pruža dodatno izravno financiranje u ovoj fazi.

Sve detalje o samom programu i uvjetima, kao i područjima financiranja možete pronaći na https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument


[1] Preporučuje se da se prijava projekta vrši od Faze 1 nadalje, iako se projekti mogu direktno prijavljivati i na sljedeće faze

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top