Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Energetska zajednica građana kao prilika za inovativne tehnologije


Energetska zajednica građana predstavlja novi oblik udruživanja u kojem se vlasnici ili članovi dobrovoljno udružuju kako bi ostvarili prednosti razmjene energije proizvedene i iskorištene na određenom prostornom obuhvatu lokalne zajednice.

Vlasnik udjela ili član u energetskoj zajednici može biti fizička ili pravna osoba uključujući grad ili općinu, mikro ili malo poduzeće koje se nalazi na području jedinice lokalne samouprave gdje je sjedište energetske zajednice građana. Obračunska mjerna mjesta vlasnika ili članova energetske zajednice koja su uključena u razmjenu energije moraju biti priključena na istu transformatorsku stanicu.

Primjer energetske zajednice građana može uključivati kvart ili dio kvarta u kojem se dobrovoljno udružuju građani – vlasnici obiteljskih kuća ili vlasnici stanova u višestambenim zgradama, ustanove jedinice lokalne samouprave (npr. vrtići ili škole) te poduzetnici (mikro/mala poduzeća) koji djeluju na istoj mikrolokaciji u prostoru. Prednosti takvog udruživanja su višestruke za sve sudionike uključene u energetsku zajednicu.

Na primjer, stanari višestambene zgrade – ukoliko zgrada nema prostornih mogućnosti za izgradnju vlastite sunčane elektrane, ipak imaju mogućnost nabave zelene energije proizvedene na krovu drugog člana ili vlasnika udjela u energetskoj zajednici (koji imaju mogućnost izgradnje sunčane elektrane na svom krovu), a po cijeni konkurentnijoj od tržišne cijene električne energije.

Da bi navedeno u praksi bilo moguće, HEP ODS-u će biti potrebno dostaviti tzv. ključ razmjene energije i obračunska mjerna mjesta uključena u razmjenu.

Ključ razmjene energije zapravo uključuje postotke u kojima se električna energija proizvedena kod svih ili dijelu vlasnika/članova energetske zajednice koristi na određenom obračunskom mjernom mjestu.

U svrhu transparentnog vođenja energetske zajednice kao idealna pozadinska tehnologija uz koju sustav može funkcionirati po demokratskim načelima nameće se tzv. blockchain. Koncept blockchaina nastao je još 90-ih godina no popularnost je zaradio tek sa pojavom kriptovaluta.

Blockchain jednostavno možemo prevesti kao lanac blokov’ u kojem svaki novi blok ovisi o vrijednosti prethodnog bloka. Svaki blok je verificiran i nemoguće je mijenjati vrijednosti prethodnih blokova te na taj način utjecati na već izvršene radnje.

U kontekstu razmjene energije – jedan blok može predstavljati količinu energije predane od člana zajednice X članu zajednice Y te blockchain može biti način vođenja transparentnog vođenja evidencije o svim transakcijama energije u našoj energetskoj zajednici.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top