Energetska vizija za budućnost

Zagrebačka županija 3. travnja 2019. godine održat će konferenciju pod nazivom “Energetska vizija za budućnost” kojoj je cilj osvrnuti se na do sad postignute rezultate u području energetske obnove, ali i predstaviti planove za budućnosti.  Konferencija će se održati u Hotelu International s početkom u 10 sati.

Razmišljati dovoljno unaprijed i planirati na vrijeme jedna je od ključnih odrednica svake dobre politike. Zagrebačka županija u tome je zasigurno pokazala svoje kvalitete.

Još 2010. godine izrađena je energetska bilanca Zagrebačke županije. Prvi takav dokument u Republici Hrvatskoj. Od tada se na području Zagrebačke županije kontinuirano prati potrošnja u 209 objekata, a u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom uneseno je 60.000 računa za energente i vodu.

Ciljeve vezane uz povećanje energetske učinkovitosti u Zagrebačkoj županiji definirali su 2010. kroz energetsku bilancu posebno za nestambeni i stambeni sektor zgrada. Predložene mjere i aktivnosti u okviru akcijskog plana odredili su tako da njihova provedba rezultira ostvarenjem zacrtanih ciljeva, a podijelili su ih u četiri osnovne skupine: · strateški i provedbeni dokumenti te planiranje;  jačanje ljudskih kapaciteta; demonstracijske aktivnosti, provedba i promocija; mehanizmi financiranja i potpore.

U Zagrebačkoj županiji obavljeno je više od 80 energetskih pregleda i izrađeni su pripadajući energetski certifikati.

Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a provodi se prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o njenim energetskim svojstvima, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava.

Kroz više od 60 projekata Zagrebačka županija u obnovu javnih zgrada uložila je 30 000 000 kuna. U gradovima i općinama Zagrebačke županije ugovoreno je 29 projekata energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene za više od 19 100 000 kn.

Zagrebačka županija prva je krenula i s objedinjenim javnim nabavama za energente. Time su postignute uštede od 11 000 000 kn što je 3% izvornih prihoda iz proračuna za 2018. godinu.

Na natječaje energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora kojeg provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u rujnu 2018. prijavljeno je 5 projekata u vrijednosti 63 500 000 kn od čega bi 50% trebalo biti osigurano iz EU fondova.

Zagrebačka županija priprema i nove projekte čime dodatno potvrđuje svoj status županije s vizijom energetske budućnosti.