Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Energetska učinkovitost na prvom mjestu


Načelom energetska učinkovitost prvo se određuje da se svaka aktivnost direktno ili indirektno promatra na način koji će pridonijeti smanjenoj potrošnji energije odnosno uštedama energije u odnosu na postojeće stanje, uz doprinos većem radnom učinku. Ovime se podrazumijeva usvajanje holističkog pristupa koji uzima u obzir ukupnu učinkovitost integriranog energetskog sustava i promiče najučinkovitija rješenja za klimatsku neutralnost u cijelom vrijednosnom lancu (od proizvodnje energije, prijenosa i distribucije te do konačne potrošnje energije) tako da se postigne učinkovitost i u primarnoj i u finalnoj potrošnji energije.

NewsLetter 2, Croatian

„America First“ je slogan koji smo često slušali proteklih godina i iza kojeg su osim kontroverznog predsjednika stajale i neke nepopularne akcije SAD-a, poput povlačenja iz Pariškog sporazuma. S druge strane Atlantika, EU je kao predvodnica postizanja ciljeva klimatske neutralnosti na globalnoj razini, svoje prioritete pojasnila nešto drugačije: „Energy Efficiency First“ te tako jasno dala do znanja na čemu će se temeljiti europske klimatske i energetske politike.

Načelo energetska učinkovitost prvo je pojašnjeno u Direktivi o energetskoj učinkovitosti te preneseno u zakonodavni okvir zemalja članica, a u Hrvatskoj je to učinjeno kroz nedavne izmjene Zakona o energetskoj učinkovitosti. Iako postojeći zakonodavni okvir doprinosi provedbi tog načela, ne sadrži nikakve posebne zahtjeve niti smjernice o tome kako se načelo treba primijeniti.

S obzirom da se energetska učinkovitost promatra kao svojevrsni izvor energije te je sastavni dio u procesima planiranja i donošenja odluka o ulaganjima, EU je krajem rujna predstavila preporuke i smjernice za praktičnu provedbu načela energetska učinkovitost prvo[1]. Ove smjernice prvi su korak u promicanju i praktičnoj provedbi ovog načela, a njihova glavna svrha je primijeniti načelo izvan energetskog sektora i u sektorima poput prometa i IT-a u kojima energetska učinkovitost nije primarna tema. Objavljene smjernice donose niz preporuka po sektorima, a kojima je cilj doprinijeti boljem iskorištavanju energetske učinkovitosti.

U sektoru zgradarstva se primjerice preporučuje korištenje Ugovora o energetskom učinku, osobito za energetsku obnovu zgrada javnog sektora kako bi se osigurale mjerljive i predvidljive energetske uštede. Osim ugovora o energetskom učinku, primjeri mjera koje mogu doprinijeti energetski učinkovitijem fondu zgrada jesu i korištenje inovativnih financijskih mehanizama, ali i povezivanje financiranja obnove s primjenom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije (smart readiness indicator). Ovim pokazateljem se omogućuje procjena spremnosti zgrade za korištenje novih tehnologija i elektroničkih sustava te koliko se funkcioniranje zgrade može prilagođavati potrebama stanara i mreže i koliko se mogu poboljšati njezina energetska učinkovitost i ukupna svojstva pri uporabi.

Ugovor o energetskom učinku prepoznat je kao važan element buduće energetske obnove fonda zgrada u Hrvatskoj te su Nacionalnim planom oporavka i otpornosti predviđena sredstva za obnovu zgrada korištenjem ovog mehanizma, čime će se omogućiti kombiniranje bespovratnih sredstava i privatnog kapitala za investicije u energetsku obnovu zgrada. Ovim pristupom je dodatno naglašena potreba za mobiliziranjem privatnog kapitala za postizanje klimatskih ciljeva. Slični zaključci nalaze se i u izvještaju o stanju tržišta projekata povećanja energetske učinkovitosti u zemljama koje su članice projektnog konzorcija SMAFIN, a među kojima je i Hrvatska.

Sažetak rezultata navedenog izvještaja dostupan je u SMAFIN newsletteru kojemu možete pristupiti ovdje, a početkom sljedeće godine planiran je i SMAFIN Okrugli stol na temu financiranja mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu i industriji.

Više detalja o Okruglom stolu bit će dostupno uskoro, a međuvremenu se možete pridružiti SMAFIN zajednici kako biste bili u toku sa svim SMAFIN događanjima!

PRIJAVI SE!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

[1] COMMISSION RECOMMENDATION of 28.9.2021 on Energy Efficiency First: from principles to practice. Guidelines and examples for its implementation in decision-making in the energy sector and beyond. https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eef_recommendation_ref_tbc.pdf

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top