Energetska tranzicija: Wood Key

U srijedu, 1. srpnja 2020. na lokaciji Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu održana je Kick-off konferencija projekta Wood Key koju su u partnerstvu organizirale REGEA i Karlovačka županija.

Konferencija je započela pozdravnim riječima domaćina, ravnatelja REGEA-e dr.sc. Julija Domcazamjenice župana Karlovačke županije dr.sc. Vesne Hajsan DolinarOkupljenima se obratio i pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike, g. Domagoj Validžić. Program je nastavljen prezentacijom projekta koju je održao voditelj projekta g. Karlo Rajić koji je naglasio kako je jedan od glavnih ciljeva projekta za područje Karlovačke županije izgradnja zajedničke kotlovnice na biomasu za grijanje Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole u Ogulinu u vrijednosti od 2,9 milijuna kuna, a koja će biti sufinancirana s 85% bespovratnih sredstava. 

Osim što će škole dobiti potpuno novu kotlovnicu snage 500 kW te doprinijeti zaštiti okoliša, s obzirom da se uklanja fosilni energent – lož ulje, ostvariti će se i značajne financijske uštede u operativnim troškovima radi jeftinijeg energenta i to oko 40%. Nakon prezentacije uslijedilo je svečano potpisivanje Ugovora o izgradnji i opskrbi kotlovnice. Ugovor je potpisala zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, u ime Karlovačke županije i g. Tomislav Magić, u ime predstavnika izvoditelja radova tvrtke MI MARIS d.o.o. Konferencija je završila obilaskom lokacije buduće kotlovnice uz stručno vodstvo projektanta g. Borisa Vojaka. 

Projekt Wood Key punog naziva Boosting wood biomass energy market as a key for regional energy transition ima za cilj pokrenuti energetsku tranziciju kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora – biomase. Projekt se provodi u partnerstvu između REGEA-e, Karlovačke županije, Grada Bihaća, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona te Općine Herceg Novi, a prijavljen je na 2. Poziv programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. O kvaliteti projekta govori i činjenica da je bio prvi na rang listi među prijavljenim projektima za 2. prioritetnu os. Ukupan budžet projekta iznosi 8,5 milijuna kuna, a sve aktivnosti sufinancirane su od strane Interreg programa s 85% bespovratnih sredstava.

Projekt ima izrazito jaku investicijsku komponentu te će se osim spomenute kotlovnice u Ogulinu, graditi po jedna kotlovnica na biomasu u gradu Bihaću u Bosni i Hercegovini i Općini Herceg Novi u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost investicija u kotlovnice na biomasu čija je ukupna snaga 1,8 MW iznosi 4,9 milijuna kuna. Osim investicijama projekt se bavi i ciljanim edukacijama namijenjenim šumoposjednicima i potencijalnim investitorima kao i poticanjem gospodarske djelatnosti točnije toplinarskog poduzetništva. 

Toplinarsko poduzetništvo ili model ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase (eng. heat contracting) inovativni je model financiranja kroz kojeg je moguće bez vlastitih financijskih ulaganja rekonstruirati kotlovnice na fosilna goriva i uvesti biomasu kao energent. Model se bazira na sklapanju višegodišnjeg ugovora o opskrbi toplinskom energijom iz biomase između naručitelja usluge (npr. javne ustanove) i pružatelja usluge – privatnog investitora koji zatim ulaže vlastita financijska sredstva u rekonstrukciju kotlovnice.

Pružatelj usluge opskrbljuje kotlovnicu vlastitom biomasom te prodaje toplinsku energiju korisniku usluge po ugovorom definiranoj cijeni te na taj način vrši povrat investicije. Pružatelj usluge osim opskrbe gorivom preuzima i kompletno upravljanje kotlovnicom koje uključuje servis kotlovnice, optimiziranje rada te otklanjanje eventualnih kvarova što predstavlja vrlo praktičnu i povoljnu opciju za korisnika usluge. Kako bi se promoviralo i razvilo toplinarsko poduzetništvo sve tri izgrađene kotlovnice biti će predane na upravljanje specijaliziranim tvrtkama koje će u potpunosti preuzeti brigu o istima na razdoblje od 2 godine. Također, kroz projekt će biti izrađena i investicijska platforma s ciljem poticanja novih investicija u sektoru energije iz biomase. 

Wood Key je samo jedan u nizu uspješnih projekata koje REGEA provodi u suradnji s Karlovačkom županijom, a koji će rezultirati instalacijom kotlovnice na biomasu. Sam projekt se nastavlja na projekt Renew Heat u sklopu kojeg je u potpunosti rekonstruirana kotlovnica u Srednjoj školi Duga Resa te ugrađen kotao na biomasu vrijednosti 1,56 mil kn 

 

Autor: Tena Maruševac