Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Energetska obnova obiteljskih kuća


Energetska obnova obiteljskih kuća jedan je od dugo očekivanih natječaja. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa Energetska obnova obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Sljedeći korak je donošenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća od strane Vlade RH, što je  preduvjet za raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Prijave za dugo očekivanu energetsku obnovu obiteljskih kuća trebale bi krenuti u proljeće.

Svrha izmjena i dopuna ovog Programa je, uz osiguravanje nacionalnih sredstava za nastavak provedbe energetske obnove obiteljskih kuća do kraja 2020. godine, utvrditi njegov poseban dio koji će biti usmjeren na ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva.  Za tu skupinu građana iz Programa će biti osigurana i sredstva za energetski pregled i izradu energetskog certifikata prije i nakon obnove, kao i pružanje tehničke pomoći građanima s prijavom na poziv za koju će biti zaduženi energetski certifikatori.

Energetska obnova obiteljskih kuća čeka javni poziv kojeg će raspisati i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za provedbu ovog Programa osiguran je iznos od 142 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, 80% namijenjeno je za sufinanciranje energetske obnove građanima vlasnicima obiteljskih kuća (bez obzira na njihov socijalni status) stopom od 60%, dok će ostatak iznosa građani osigurati iz vlastitih izvora. Preostalih 20% od 142 milijuna kuna namijenjeno je za financiranje energetske obnove ranjivoj skupini građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva stopom od 100%.

Prema predloženom Nacrtu Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine, osnovni uvjet javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća biti će da je kuća legalna te da je energetskog razreda D ili nižeg ako se nalazi u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili nižeg ako se nalazi u primorskoj Hrvatskoj.

Mjere koje će se (su)financirati su povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora (vanjski zid, strop, pod, krov, stolarija) i cjelovita energetska obnova koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (solari, fotonapon, dizalica topline, kotao na biomasu).

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv, kao i detaljniji tehnički uvjeti bit će propisani u samom tekstu poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, dok će obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključivati:

  • izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat
  • detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu
  • glavni projekt (u slučaju ugradnje fotonaponskih sustava)
  • fotodokumentaciju postojećeg stanja
  • dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine

Dodatne informacije potražite na sljedećim linkovima:

Javno savjetovanje o Nacrtu Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odluka o donošenju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 43/14)

Odluka o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 36/15)

UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018.

 

Autorica teksta: Petra Vučetić Osonjački, mag.ing.aedif.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top