Električni urbani prijevoz u Hrvatskoj – priključite se Ele.C.Tra projektu!

Električni urbani prijevoz u Hrvatskoj - priključite se Ele.C.Tra projektu!

Europska unija odobrila je sredstva za Ele.C.Tru – projekt električnog urbanog prijevoza u okviru europskog programa Inteligentna energija (CIP-IEE 2012). Ukupno 1.266.186 € bit de dodijeljeno Ele.C.tra projektu u periodu od 2013. do 2015.

Grad Zagreb sudjeluje kao partner na projektu Ele.C.Tra čiji je cilj promicanje korištenja električnih skutera u urbanim područjima. Kroz skuter sharing model poticat de se svakodnevno korištenje „zelenih“ prijevoznih sredstava kod građana i turista.

Sredstva namijenjena Gradu Zagrebu za projekt Ele.C.Tra iznose oko 97.953 €, a koristiti de se za povedanje svijesti o električnoj mobilnost među javnim tijelima, tvrtkama i lokalnim dionicima (udruge, sveučilišta, poduzeda itd.) i za osiguranje održivog razvoja ovog sektora.

Na projektu Ele.C.Tra sudjeluje 11 partnera, predstavnika osam zemalja Europske unije, a sam projekt uključuje pilot akcije u tri grada – Genovi, Firenzi i Barceloni, gdje je korištenje skutera vrlo često. Ostali gradovi sudionici poduzet de sve pripremne aktivnosti koje de omoguditi implementaciju takvog sustava u bududnosti. Iskustva stečena kroz pilot akcije poslužiti de kao primjeri dobre prakse za najmanje 5 europskih gradova, uključujudi i Grad Zagreb, s ciljem uključivanja što vedeg broja europskih građana.

Projekt je službeno započeo Kick off sastankom održanim u Genovi u Beria knjižnici, 22. i 23. srpnja 2013.

Posjetite nas na www.electraproject.eu