Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

E-FIX pokreće ulaganja


Projektni partneri su u procesu izgradnje portfelja pilot-projekata financiranja!

E-FIX je trogodišnji projekt financiran u sklopu programa Obzor 2020. Projekt je započeo u ožujku 2018. godine i traje do veljače 2021. Konzorcij uključuje 14 partnera s područja financija i energetike, iz 6 zemalja srednje i jugoistočne Europe (Austrija, Hrvatska, Češka, Poljska) i Kavkaza (Armenija i Gruzija). Glavni cilj projekta je pokretanje privatnih ulaganja kombiniranjem inovativnih mehanizama financiranja. Projekt se trenutno nalazi u završnici provedbe, a projektni partneri uspjeli su pokrenuti uspješne pilot projekte u svojim zemljama. Donosimo vam njihov kratki pregled.

Jedan od ciljeva projekta E-FIX je pokretanje ulaganja u projekte održive energije u okviru pilot-projekata financiranja i kroz pripremu niza energetskih projekata, čime se doprinosi nacionalnim i EU ciljevima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ovaj će se cilj postići pokretanjem ulaganja od najmanje 8,5 milijuna eura i postavljanjem temelja za ulaganja od 48 milijuna eura replikacijom rezultata E-FIX-a.

Jedna od pilot kampanja financiranja u Austriji vezana je uz Bečku međunarodnu školu. Pokrenut će se kampanja grupnog financiranja (eng. crowdfunding) za veliko obnavljanje krova školske zgrade, kao i za ozelenjivanje krova, obnovu sustava za pripremu tople vode u školskoj dvorani i postavljanje fotonaponskih panela. CONDA će podržati školu u prikupljanju približno 130.000 EUR putem svoje platforme za grupno financiranje. Obnova krova omogućit će smanjenje gubitaka energije za 77%, što je 22.400 EUR godišnje. Budući da se međunarodna škola u Beču zalaže za doprinos urbanom ozelenjivanju, ona također surađuje s istraživačkom i inovacijskom institucijom GRUENSTATTGRAU („Zelena umjesto sive“). Ovaj će partner pratiti ozelenjivanje krova, stvarajući tako urbano stanište za vegetaciju i divlje životinje. Jedna od glavnih energetskih prednosti zelenog krova je pad razine unutarnje temperature, što će značajno povećati razinu udobnosti tijekom nastave te smanjiti potrošnju energije.

Pilot-projekti u Hrvatskoj obuhvaćaju grupno financiranje i ugovaranje energetske usluge (EPC/ESC). Piloti pokrivaju kombinaciju projekata obnovljive energije (fotonaponski sustavi) i energetske učinkovitosti. Projekte obnovljive energije financiraju privatni investitori i javni subjekti (EPC / ESC). Trenutno je ukupna veličina energetskog ulaganja u portfelj projekta približno cca. 2 milijuna eura, uz uštedu energije od 3,3 GWh / godišnje i proizvodnju OIE od 1,7 GWh / godišnje.

Češki partner Ekoport usmjerio je svoju javnu kampanju grupnog financiranja na povećanje energetske učinkovitosti i instaliranje tehnologija obnovljivih izvora u zgradama za osobe s posebnim potrebama. Partner Ekoporta je Diaconia – Evangelička crkva češke braće – koja pomaže tisućama ljudi u raznim situacijama. Dvije su rekonstrukcije zgrada odabrane kao piloti: Centar kršćanske pomoći u Litoměřicama i Centar kršćanske pomoći u Krabčicama. Prvi centar pomaže osobama s posebnim potrebama da se na što bolji način uklope u društvo, dok drugi centar brine o oboljelima od Alzheimerove bolesti i demencije. Svrha kampanje je sufinanciranje rekonstrukcije povijesnih zgrada gore spomenutih objekata.

Poljska se koncentrira na ulaganja u energetsku učinkovitost u općinama Mazovije. Trenutno poljski partner ima 10 aktivnih projekata s opsegom ulaganja od 15,1 milijuna EUR i 1,742 GWh / godišnje moguće uštede energije i 4,37 GWh / godišnje proizvedene energije iz obnovljivih izvora. Većina projekata usredotočena je na nove instalacije obnovljivih izvora energije, toplinsku obnovu i zamjenu uređaja za grijanje. Međutim, postoje dodatni projekti na modernizaciji ulične rasvjete, modernizaciji toplinskih sustava te modernizaciji napajanja. Četiri projekta bit će provedena do kraja ove godine, dok će ostali biti dovršeni do kraja 2021. godine.

Želite li saznati više o inovativnim financijskim mehanizmima na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije pratite E – FIX novosti.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top