Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dva natječaja za NEB u sklopu EIT zajednice


Zajednica EIT-a poziva prijavitelje da razviju i predaju prijave usklađene s vrijednostima inicijative Novi europski Bauhaus.

Aktivnosti uključivanja građana

Zajednica EIT-a poziva prijavitelje da razviju i predaju prijave usklađene s vrijednostima inicijative Novi europski Bauhaus na razvoj dugoročnih rješenja u suradnji s građanima kako bi se izvršila transformacija koja odgovara potrebama šire zajednice.

Poziv ima za cilj raditi na aktivnostima u kojima se od građana i krajnjih korisnika ne traži samo da identificiraju relevantne izazove svog grada usklađene s izazovima Novog europskog Bauhausa, već su i osnaženi da zajedno stvaraju potencijalna rješenja u procesu ideje. Očekuje se da će poticati usvajanje održivijih navika, kroz sukreaciju novih proizvoda, usluga ili rješenja s građanima, osnažujući građane da implementiraju nova rješenja u svojim zajednicama i pokrećući promjene aktivnim utjecajem na lokalne politike.

Prijave se primaju do 29. svibnja 2022. a više informacija potražite na poveznici:

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/

Sukreiranje javnog prostora uz uključivanje građana

Zajednica EIT-a poziva prijavitelje da razviju i predaju prijave usklađene s vrijednostima  inicijative Novi europski Bauhaus usmjerene na naseljena mjesta i naš odnos s prirodnim okolišem, izvan izgrađenog prostora. To je praktičan pristup otkrivanju lijepih, održivih i uključivih načina života i njihovom korištenju da inspiriramo naš put naprijed.

Poziv ima za cilj riješiti izazove s kojima se gradovi, prigradska i ruralna područja suočavaju, s naglaskom na NEB izazovima inovacije i djelovanja u javnim prostorima kroz uključivanje građana u njihovom ponovnom osmišljavanju, planiranju i oblikovanju. Poziv će identificirati inspirativne, lijepe, održive i uključive prijedloge projekata, demonstrirajući nova rješenja koja pospješuju transformaciju gradova, periurbanih i ruralnih područja približavanjem pojedinaca i zajednica prirodi, donoseći osjećaj pripadnosti, obraćajući se na potrebe teritorija, zajednice kojima je potrebna posebna pozornost, te transformiranje lanaca vrijednosti i života materijala prema cirkularnosti.

Prijave se primaju do 29. svibnja 2022. a više informacija potražite na poveznici:

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/

image_print

Do you like our work?
Feel free to share

Scroll to Top