Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DOKUMENTACIJA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15, Narodne novine broj 25/13), (dalje u tekstu: „Zakon“).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji:

1. podnošenjem zahtjeva pisanim putem, pri čemu je potrebno ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga:
– poštom na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb
– putem telefaksa broj 01/3098-316
– putem e-maila na adresu info@regea.org
– donijeti osobno na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka,  u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

2. usmenim putem, osobno na adresi Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb ili putem telefona broj 01/3098-315, svakog ponedjeljka u vremenu od 9.00 do 12.00 sati, o čemu će se sastaviti zapisnik, odnosno, službena zabilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, te naknadu troškova dostave tražene informacije.

OBRASCI:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za za dopunu ili ispravak informacije 

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Primjenjivi propisi:
– Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13)
– Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu
– pružanjem informacije korisniku prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije;

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14 i 15/14);

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija koju plaća korisnik prava na informacije (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

2023. godina 
2022. godina 
2021. godina
2020. godina
2019 godina
2018. godina
2017. godina.
2016. godina.
2015. godina.

Službenik za informiranje:

Ivana Belić, Voditeljica strateškoh komunikacija
Tel:  01/3098-315
Fax: 01/3098-316
Email: ibelic@regea.org

Dokumentacija

Odluka o odabiru kandidata
2020-Izvješće neovisnog revizora

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata – 2 izvršitelja

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto administrativni referent – 1 izvršitelj

Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda 2020.

Plan prihoda i rashoda 2021.

Program rada 2021.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu 11.12.2020.

Antikorupcijski program-Akcijski plan za 2021 REGEA

Godišnje izvješće

Odluka izbor ravnatelja 2020

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Antikorupcijski program-Akcijski plan 2020 REGEA

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

Plan zapošljavanja za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

Plan zapošljavanja tijekom 2019. godine

Odluka_isplata donacije NK Mladost Zabok

Program rada za 2019. godinu

Revizorsko izvješće za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje  za od 28. veljače 2018.

Program rada za 2018.g.

Plan prihoda i rashoda za 2018.g.

Izvješće neovisnog revizora za 2017

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Plan zapošljavanja 2018.g.

Izvješće o radu za 2017.g.

Dopuna Programa rada za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017.g.

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2016.g.

Izvješće neovisnog revizira o revizijskom uvidu za 2016.

Plan zapošljavanja tijekom 2017. godine

Pročišćeni tekst Statuta od 28. prosinca 2016.

Program rada za 2017. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2016. g.

Plan zapošljavanja 2016/2017.

Odluka za izbor ravnatelja  od 5. listopada 2016.

Statut REGEA od 3. listopada 2011.

Revizijsko izvješće za 2015. godinu

Pročišćeni tekst statuta od 23. svibnja 2014.

Plan prihoda i rashoda za 2016.g.

Program rada za 2016.g.

Program rada za 2015.g.

Program rada za 2014. g.

Pravilnik o radu od 11. studenog 2014.

Plan prihoda i rashoda za 2015.g.

Izvješće o radu za 2015. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Plan prihoda i rashoda za 2014. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2014.g.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje od 15. ožujka 2013.

Izvješće o radu za 2014. g.

Životopis Alen Ćurin

Izvješće o radu za 2013. g.

Izvješće o radu za 2012. g.

Financijsko izvješće za 2015. g.

Financijsko izvješće za 2014. g.

Financijsko izvješće za 2013. g.

Financijsko izvješće za 2012. g.

PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA

Informacije koje prikupljamo

Osobni podaci su informacije koje Vas identificiraju, poput Vašeg imena, e-maila ili poštanske adrese. REGEA ne prikuplja Vaše osobne podatke ako nam ih izričito ne ustupite prilikom prijave na našoj internetskoj stranici i pristanete na njihovu uporabu.

Informacije prikupljene tijekom prijave na newsletter na internetskoj stranici REGEA-e koriste se u svrhu  pružanja bolje usluge svim našim korisnicima podataka i informacija koji se nalaze na ovoj internerskoj stranici.

Poruke u elektroničkom obliku

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom ili to činite putem obrasca koji se nalazi na internetskim stranicama REGEA-e, a koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. Uslijed navedenog, Vaša elektronička poruka, odnosno obrazac, može biti proslijeđen na postupanje drugim radnicima REGEA-eili dobavljačima sve u svrhu udovoljenja Vašem zahtjevu.

Kolačići

Ova internetska stranica koristi kolačiće, u svrhu pružanja najboljeg mogućeg korisničkog iskustva. Više  informacija o tome koje kolačiće koristimo i kako ih isključiti možete saznati  na ovoj internetskoj stranici u trenutku prihvaćanja istih.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Način upotrebe prikupljenih informacija

Informacije koje prikupljamo iz svih svojih usluga upotrebljavamo za pružanje, održavanje, zaštitu i poboljšanje tih istih usluga, za razvoj novih usluga i baze znanja te za zaštitu REGEA-e i svih korisnika.

Ako dajete izričiti pristanak za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu  dobivanja obavijesti i informacija, Vaši osobni podaci bit će pohranjeni i kontinuirano korišteni u takve svrhe, sve putem e-maila ili pošte ili bilo kojeg drugog komunikacijskog kanala na koji ste pristali.

Informacije koje dijelite

Upamtite, kada javno dijelite informacije, tražilice ih mogu indeksirati, što uključuje i Google.

Povlačenje pristanka

Svoj pristanak za korištenje Vaših osobnih podataka možete u cijelosti ili djelomično povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Vaši će podaci biti izbrisani po primitku zahtjeva za povlačenje putem e-maila:  info@regea.org

Pravo na informacije

Na Vaš ćemo Vas zahtjev pravovremeno obavijestiti o tome jesmo li i koje smo od Vaših osobnih podataka prikupili tijekom Vašeg posjeta našoj internetskoj stranici. Molimo Vas da po mogućnosti usmjerite upite na gore navedenu adresu.

Sigurnost informacija

Poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjene, krađe ili pristupa neovlaštenih trećih osoba.

Nacionalno zakonodavstvo – Sve dokumente možete pogledati na internet stranicama Narodnih novina:
– Ustav RH, članak 37. (Narodne novine 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 106/12 – pročišćeni tekst)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 103/03)
– Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 118/06)ž
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 41/08)
– Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018)
– Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (“Narodne novine” 105/04)
– Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (“Narodne novine” 139/04)

EU Regulative

DOKUMENTACIJA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

INTERNI AKTI
Dokumentacija

Izvješće neovisnog revizora za 2023
Odluka o odabiru listopad VP
Program rada za 2024. godinu
Plan prihoda i rashoda za 2024.
Akcijski plan antikorupcijskog programa 2024.
Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2023.
Pravilnik organizacija i sistematizacija radnih mjesta, 29.rujna 2023.
Pravilnik organizacija i sistematizacija radnih mjesta, 15.ožujak 2023.
Pravilnik o plaćama
Pravilnik o radu 2023.
Plan prihoda i rashoda 2023.
Akcijski plan antikorupcijskog programa 2023
REGEA revizija mišljenje 2022
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Izvješće o radu 2022
Financijsko izvješće 2022
Odluka o provedbi postupaka javne nabave
Godišnje izvješće
Plan zapošljavanja 2023
Odluka III.izmjena i dopuna Plana nabave 2022
Izvješće o radu za 2021
Financijsko izvješće za 2021
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama

Izvješće neovisnog revizora za 2021
Odluka o razrješenjuGodisnje izvješće- Izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Plan ravnopravnosti spolova 2021. – 2025. godine

Program rada za 2022. godinu

Plan zapošljavanja za 2022. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2022.

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u 2022. godini

Odluka o imenovanju odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Izvješće o radu 2020.

Financijsko izvješće za 2020.
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata – 2 izvršitelja

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto administrativni referent – 1 izvršitelj

Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda 2020.

Plan prihoda i rashoda 2021.

Program rada 2021.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu 11.12.2020.

Antikorupcijski program-Akcijski plan za 2021. REGEA

Godišnje izvješće – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Plan zapošljavanja 2021.

Pročišćeni tekst Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Odluka izbor ravnatelja 2020.

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Antikorupcijski program-Akcijski plan 2020. REGEA

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

Plan zapošljavanja za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

Odluka_isplata donacije NK Mladost Zabok

Izvješće o radu za 2019. godinu

Odluka o donošenju Izvješća o radu za 2019.

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Odluka o donošenju Financijskog izvješća za 2019.

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

Plan zapošljavanja tijekom 2019. godine

Procedure_fiskalna odgovornost

Program rada za 2019. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Godisnje izvješće – Izvješće o provedbi ZPPI za 2018

Izvješće o radu za 2018. godinu

Godisnje izvješće

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje  za od 28. veljače 2018.

Program rada za 2018.g.

Plan prihoda i rashoda za 2018.g.

Izvješće o radu za 2017.g.

Izvješće neovisnog revizora za 2017

Izvješće o radu za 2017.g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Plan zapošljavanja 2018.g.

Dopuna Programa rada za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2016.g.

Izvješće neovisnog revizira o revizijskom uvidu za 2016.

Plan zapošljavanja tijekom 2017. godine

Pročišćeni tekst Statuta od 28. prosinca 2016.

Program rada za 2017. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2016. g.

Plan zapošljavanja 2016/2017.

Odluka za izbor ravnatelja  od 5. listopada 2016.

Statut REGEA od 3. listopada 2011.

Revizijsko izvješće za 2015. godinu

Pročišćeni tekst statuta od 23. svibnja 2014.

Plan prihoda i rashoda za 2016.g.

Program rada za 2016.g.

Program rada za 2015.g.

Program rada za 2014. g.

Pravilnik o radu od 11. studenog 2014.

Plan prihoda i rashoda za 2015.g.

Izvješće o radu za 2015. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Plan prihoda i rashoda za 2014. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2014.g.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje od 15. ožujka 2013.

Izvješće o radu za 2014. g.

Životopis Alen Ćurin

Izvješće o radu za 2013. g.

Izvješće o radu za 2012. g.

Financijsko izvješće za 2015. g.

Financijsko izvješće za 2014. g.

Financijsko izvješće za 2013. g.

Financijsko izvješće za 2012. g.

JAVNA NABAVA

Plan nabave za 2024

I. izmjena 2023 Odluka o izmjeni plana nabave

Plan nabave 2023. godinu

Odluka o provedbi postupaka javne nabave

II. Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave 2022. 

I. Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave 2022.

Odluka Plan nabave 2022

Odluka o donošenju plana nabave 2021

Plan nabave za 2020.

Odluka – Izmjena i dopuna plana nabava REGEA za 2019. godinu

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave-2019

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – jednostavna nabava za pružanje usluge izrade platforme za za nZEB proračune temeljem energetskih certifikata (projekt eCentral)

Plan nabave Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Jednostavna nabava za izradu Akcijskog plana na temu novi financijski instrumenti na projektu BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS – BUILD2LC

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Jednostavna nabava za izradu Akcijskog plana na temu energetsko siromaštvo na projektu BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDNIG REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS – BUILD2LC

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi jednostavne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Jednostavna nabava za pružanje savjetodavnih usluga na projektu LOCAL4GREEN

Plan nabave Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016.

Izjava o postojanju sukoba interesa

Plan javne nabave 2016.

Plan javne nabave 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2014.

BRIEF – Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada

Poziv za dostavu ponuda

Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Plan javne nabave za 2014.

Izjava o nepostojanju gospodarskih subjekata s kojima REGEA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan javne nabave za 2013.

Plan javne nabave za 2012.

Registar ugovora javne nabave za 2011.

Dokumentacija za nadmetanje – otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Poziv za dostavu ponuda

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE
Otvoreni natječaji
Zatvoreni natječaji

Natječaj za izbor ravnateljice/ ravnatelja REGEA 2024

Odluka o odabiru listopad VP

Odluka o raspisivanju natjecaja za posao energija

Odluka o raspisivanju natjecaja za posao zgrade

Odluka o raspisivanju natjecaja za posao financije

Odluka o raspisivanju natjecaja za posao klima

Odluka o raspisivanju natjecaja za posao energija PVMax

Odluka o raspisivanju natjecaja za posao

Odluka o odabiru kandidata VP

Natječaj Voditelj projekata 2023 – 2 izvršitelja, m/ž

Odluka o odabiru kandidata PVMax

Odluka o raspisivanju javnog natječaja PVMax
Odluka o zaposljavanju VP
Odluka o odabiru kandidata

Odluka raspisivanje oglasa VP

Odluka o odabiru kandidata Nenad Miletić
Voditelj projekata – 2 izvršitelja, m/ž
Odluka o odabiru kandidata
Oglas za voditelja projekta – 2 izvršitelja, m/ž
Odluka o odabiru kandidata VP
Natječaj za posao voditelj projekta
Odluka o odabiru kandidata – Administrativni referent – 1 izvršitelj

Natječaj – Administrativni referent – 1 izvršitelj
Odluka o odabiru kandidata – Voditelj projekata
Natječaj za voditelj projekata – 4 izvršitelja, m/ž
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto administrativni referent – 1 izvršitelj, m/ž

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata – 2 izvršitelja, m/ž

Natječaj za Voditelj projekata – 2 izvršitelja, m/ž i Administrativni referent – 1 izvršitelj, m/ž

Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž)

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž) – 2 izvršitelja

Oglas za radno mjesto voditelj projekata (m/ž) – 2 izvršitelja

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž) – više izvršitelja

Natječaj za voditelje projekata, 3 izvršitelja (m/ž)

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj projekata – 1 izvršitelj (m/ž)

Javni poziv za prodaju službenog vozila

Odluka o odabiru kandidata za radna mjesta voditelj projekata – pripravnik (m/ž)

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj projekata – pripravnik, 2 izvršitelja (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj projekata, 2 izvršitelja (m/ž)

Odluka o odabiru kandidata za radna mjesta voditelja projekata (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj projekata, 3 izvršitelja (m/ž)

Odluka o poništenju odabira kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž)

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž)

Odluka o odabiru kandidata za radna mjesta Glasnogovornik (m/ž) i Administrativni referent (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Administrativni referent (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Glasnogovornik (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj projekata (m/ž)

Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj ključnih projekata (m/ž)

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj-ica projekata – pripravnik-ica

Natječaj za posao za radno mjesto Voditelj-ica projekata – pripravnik-ica

Natječaj za posao za radno mjesto Administrativni referent (m/ž)

ISGE
Scroll to Top