Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Klimatski neutralna EU do 2050.


Klimatski neutralna EU do 2050.

Danas Komisija predstavlja prijedlog da se u zakonodavstvo uključi političko opredjeljenje EU da bude klimatski neutralna do 2050. godine. Europski zakon o klimi postavlja cilj za 2050. i smjer usklađivanja za sve politike EU-a. Istodobno, Komisija pokreće javno savjetovanje o budućem europskom klimatskom paktu. Kroz ove konzultacije javnost će biti uključena u kreiranje ovog instrumenta.

Predsjednica Ursula von der Leyen rekla je: „Mi danas djelujemo kako bismo EU učinili prvim klimatskim neutralnim kontinentom na svijetu do 2050. godine. Zakon o klimi pravni je prijevod našeg političkog opredjeljenja i nepovratno nas postavlja na put ka održivoj budućnosti. To je srce Europskog zelenog plana. Nudi predvidljivost i transparentnost za europsku industriju i investitore, usmjerava našu strategiju i jamči da će tranzicija biti postupna i pravedna. ”

Izvršni potpredsjednik za zaštitu okoliša Frans Timmermans dodao je: „Danas pretvaramo riječi u djela kako bismo pokazali našim europskim građanima da smo ozbiljni u dostizanju neto nulte emisije stakleničkih plinova do 2050. godine. Europski zakon o klimi također je poruka našim međunarodnim partnerima da je ovo godina za zajedničko podizanje globalnih ambicija, u provođenju zajedničkih ciljeva Pariškog sporazuma. Zakon o klimi osigurat će da budemo usredotočeni i disciplinirani, da ostanemo na pravom putu i odgovorni za svoje isporuke. ”

Europskim zakonom o klimi Komisija predlaže pravno obvezujući cilj neto nulte emisije stakleničkih plinova do 2050. Institucije EU-a i države članice zajedno su obvezne poduzeti potrebne mjere na razini EU-a i na nacionalnim razinama kako bi ispunile taj cilj.

Zakon o klimi uključuje mjere za praćenje napretka i prilagođavanje naših postupaka u skladu s postojećim sustavima kao što su proces upravljanja nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica, redovita izvješća Europske agencije za okoliš i usklađivanje s najnovijim znanstvenim dokazima o promjeni klime i njenog utjecaja. Napredak će se preispitivati ​​svakih pet godina, kako bismo osigurali da se ciljevi zacrtani Pariškim sporazumom ostvaruju.

Zakon o klimi također adresira korake koje je potrebno učiniti na tom putu:

  • Na temelju sveobuhvatne procjene utjecaja, Komisija će predložiti novi cilj EU za 2030. godinu za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Zakon o klimi bit će izmijenjen nakon dovršetka procjene utjecaja.
  • Do lipnja 2021. Komisija će pregledati, i po potrebi predložiti reviziju, svih relevantnih instrumenata politike za postizanje dodatnih smanjenja emisija za 2030. godinu.
  • Komisija predlaže postavljanje putanje smanjenja emisija stakleničkih plinova u cijeloj EU za razdoblje 2030.-2050. kako bi mjerila napredak i omogućila sigurnost tijelima javnih vlasti, poslovnim subjektima i građanima u smislu predvidljivosti aktivnosti i učinaka.
  • Do rujna 2023. i nakon toga, svakih pet godina, Komisija će procijeniti usklađenost mjera EU-a i nacionalnih mjera s ciljem klimatske neutralnosti i putanjom 2030-2050.
  • Komisija će biti ovlaštena izdavati preporuke državama članicama čiji postupci nisu u skladu s ciljem klimatske neutralnosti, a države članice dužne su voditi računa o tim preporukama ili obrazložiti razloge ako to ne učine. Komisija također može pregledati korekcije ciljeva i mjera na razini Unije.
  • Od država članica također će se tražiti da razviju i primijene strategije prilagodbe za jačanje otpornosti i smanjenje ranjivosti na učinke klimatskih promjena.

Oblikovanje europskog klimatskog pakta i buduće politike

Uz vladine politike i regulacije, svi sektori društva i gospodarstva moraju igrati ulogu u tranziciji u klimatsko neutralnu Europsku uniju.

Komisija danas pokreće javno savjetovanje o novom Europskom klimatskom paktu, širokoj inicijativi koja će građanima i dionicima dati glas i ulogu u osmišljavanju novih klimatskih akcija, razmjeni informacija, pokretanju lokalnih aktivnosti i izlaganju rješenja koja drugi mogu slijediti.

Javno savjetovanje bit će otvoreno 12 tjedana. Ti će se podatci koristiti za oblikovanje Klimatskog pakta koji će biti pokrenut prije konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama koja će se održati u Glasgowu u studenom 2020. godine (COP26).

Podsjetimo, ambicija EU-a da do 2050. godine postane klimatski neutralna u središtu je Europskog zelenog plana koji je predstavila komisija von der Leyen 11. prosinca 2019. godine.

Komisija je najprije iznijela svoju viziju za klimatsko neutralnu EU do 2050. u studenom 2018., u skladu s ciljem Pariškog sporazuma da globalni porast temperature bude ispod 2 ° C i uloži napore da se održi na 1,5 ° C. Europski parlament odobrio je cilj EU-a za postizanje cilja nula stakleničkih plinova 14. ožujka 2019. Europsko vijeće je 12. prosinca 2019. podržalo cilj klimatsko neutralne EU do 2050. godine.

European Green Deal

European Climate Law

2050 long-term strategy

European Climate Pact

Originalan tekst dostupan na linku

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top