Dijelimo ono što znamo, radimo zajedno!

Dijelimo ono što znamo, radimo zajedno!

Danas potpisanim sporazumom između Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije i naše Agencije sljedećih godinu dana s nama će raditi i u našim uredima boraviti kolega Valentino, djelatnik SIMORA-e na obuci u REGEA-i. Na ovaj način dijelimo stečeno znanje i stvaramo uvjete za nove zajedničke projekte – na zajedničku korist i na sve većem području Republike Hrvatske. Na slici iznad su direktor SIMORA-e, g. Mario Čelan, ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac i novi zajednički djelatnik g. Valentino Valent.