1

Dani otvorenih vrata Fotonaponske elektrane na krovu zgrade Gradske uprave

Dani otvorenih vrata Fotonaponske elektrane na krovu zgrade Gradske uprave

Gradska uprava Grada Zagreba (Trg Stjepana Radića 1) je 17. svibnja u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna otvorila vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih ureda i građana. Svi zainteresirani detaljno su bili informirani  o načinu rada elektrane. Elektranu su posjetili i djelatnici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, koji su u projekt uključeni od samog početka: od izrade analize Sunčevog potencijala fotonaponske elektrane na krovu zgrade, preko pripreme za natječaj za projektiranje do stručne podrške u postupku stjecanja statusa povlaštenog proizvođača. Elektrana je u postupku ishođenja konačnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača iz obnovljivih izvora energije.