Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Croatian district heating sector support facility
Croatian district heating sector support facility

Struktura za podršku

Jedan od glavnih ciljeva D2Heat projekta je uspostava sustavne strukture podrške (D2Heat Support facility) za dekarbonizaciju sektora toplinarstva u Republici Hrvatskoj. Uloga strukture za podršku je ubrzati proces energetske obnove centraliziranih toplinskih sustava kao i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplinske energije pružanjem tehničke pomoći u pripremi i provedbi investicijskih projekata.

Strukturu za podršku čini multidisciplinaran tim sastavljen od zaposlenika partnera projekta (REGEA, Avelant i HGK) čiji je opseg usluge definiran operativnim planom te koji će kroz niz aktivnosti i široku mrežu dionika podupirati toplinarske tvrtke u njihovim aktivnostima koje vode ka povećanju energetske učinkovitosti, smanjenju emisija stakleničkih plinova te povećanju udjela obnovljivih izvora energije.

Ključne aktivnosti kojima će se tim baviti su:

  • Tehnička pomoć
  • Financiranje i ugovaranje
  • Javna nabava

Tehnička pomoć koju tim planira pružati je inženjerskog karaktera, od raznih tehnički analiza, idejnih rješenja, pred studija izvodljivosti pa do planova razvoja toplinarstva u pojedinim gradovima.

Financiranje i ugovaranje podrazumijeva pružanje potpore u identifikaciji prikladnih izvora financiranja i primjeni inovativnih modela ugovaranja, poput Projektiraj i gradi, Ugovor o energetskom učinku i sl., za svaki investicijski projekt koji se planira provesti u sklopu D2Heat projekta.

Također, tim će aktivno biti uključen u pripremu i provedbu javnih nabava za tehničku dokumentaciju i radove u sklopu kojih se planira implementirati inovativne procese sukladno svim mjerilima zelene javne nabave.

 

Informacije o projektu

Financijski instrument

Trajanje projekta

1/11/2022 – 31/10/2026

Glavni rezultat projekta

Pokretanje investicija u iznosu od 40 milijuna EUR za vrijeme trajanja projekta u modernizaciju opskrbe i proizvodnje toplinske energije te integraciju obnovljivih izvora energije.

Financirano od strane Europske Unije kroz projekt ID 101076428. Izneseni su stavovi i mišljenja samo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

NOVOSTI

Projektni sastanak i studijski posjet u Rijeci

U sklopu petog projektnog sastanka održanog u Rijeci 20.7.2023. godine, projektni partneri posjetili su novo proizvodno postrojenje Energa – Kogeneracija Malonji koja se nalazi na zapadu Rijeke. U sklopu projekta kompletno je rekonstruirana i

Više »
Scroll to Top