Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Croatian district heating sector support facility
Croatian district heating sector support facility

Opis projekta

Projekt ima za cilj uspostaviti sustavnu strukturu potpore hrvatskom sektoru toplinarstva sa svrhom ubrzavanja modernizacije te provedbe energetske tranzicije za sektor daljinskog grijanja. Projektni konzorcij obuhvaća približno 98% ukupnog sektora toplinarstva u Republici Hrvatskoj prema isporučenoj toplinskoj energiji.

Kroz projekt D2Heat, tvrtkama koje se bave djelatnošću proizvodnje, distribucije i/ili opskrbe toplinskom energijom, na raspolaganje će se staviti tehnička, pravna i financijska podrška s ciljem ubrzane pripreme investicijskih projekata u modernizaciju opskrbe i proizvodnje toplinske energije te kvalitetne pripreme i provedbe procesa javne nabave. Uz navedeno, pružati će se potpora i u provedbi inovativnih modela ugovaranja i financiranja planiranih investicija.

Važna komponenta projekta je i zagovaranje pozitivnih političkih promjena s ciljem micanja zakonskih barijera koje usporavaju zelenu energetsku tranziciju sektora toplinarstva. Aktivnostima poput analize trenutnog zakonodavnog okvira, identifikacije zakonskih prepreka te diseminacije političkih preporuka, nastojati će se pozitivno utjecati na promjene regulatornog okvira za sektor toplinarstva kao i promjene vezane za prostorno i urbano planiranje.

Krajnji cilj projekta D2Heat je obveza pokretanja investicija u iznosu od gotovo 40 milijuna EUR za vrijeme njegova životnog vijeka. Te će investicije osigurati sigurnu, povoljnu i čistu opskrbu grijanja za sve postojeće i buduće korisnike sustava daljinskog grijanja.

Informacije o projektu

Financijski instrument

Trajanje projekta

1/11/2022 – 31/10/2026

Glavni rezultat projekta

Pokretanje investicija u iznosu od 40 milijuna EUR za vrijeme trajanja projekta u modernizaciju opskrbe i proizvodnje toplinske energije te integraciju obnovljivih izvora energije.

Financirano od strane Europske Unije kroz projekt ID 101076428. Izneseni su stavovi i mišljenja samo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

NOVOSTI

Scroll to Top