Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CRoatian One-Stop-Shop

Opis projekta

Glavni cilj projekta CROSS, financiranog kroz program LIFE, je stvoriti “One-Stop-Shop” servisni centar koji će služiti kao potpora obnovi i unapređenju upravljanja zgradama u Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Karlovačkoj županiji i Gradu Zagrebu. Osim toga, projekt ima opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj nakon završetka projekta na tako zvanim pilot područjima te stoga ima ulogu svojevrsnog „svjetionika“.

Specifični ciljevi i aktivnosti projekta CROSS obuhvaćaju podršku obnovi zgrada javnog sektora, kroz uspostavu stručne potpore za jedinice lokalne i regionalne samouprave, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i principa održive gradnje, razvoj financijskih modela i uključivanje šireg kruga dionika u procese upravljanja i obnove fonda zgrada. CROSS je dio sveobuhvatnog pristupa koji će usavršiti procese upravljanja zgradama, značajno unaprijediti energetsku učinkovitost zgrada javnog sektora, smanjiti njihove račune za energiju, ali i njihove emisije stakleničkih plinova. Za 100 odabranih zgrada će se izraditi detaljan plan i pripremiti studije izvodljivosti za sveobuhvatnu obnovu.

Ukupan budžet projekta iznosi više od 1.3 milijuna eura. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2023. godine, a trajat će 36 mjeseci. Time će se potaknuti 66 milijuna eura investicija u održivu energiju. Projekt je koordiniran od strane REGEA-e i okuplja niz važnih partnera: Krapinsko-zagorsku županiju, Karlovačku županiju, Zagrebačku županiju, Grad Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatsku gospodarsku komoru, Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) i FEDARENE – europsko udruženje regija i energetskih agencija.

Informacije o projektu

Financijski instrument

Trajanje projekta

1. rujna 2023. – 31. kolovoza 2026.

Partneri

Sufinanciran od strane Europske unije u sklopu projekta ID 101119637. Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, samo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Scroll to Top