CROENERGY2013 – Panel župana i gradonačelnika

CROENERGY2013 - Panel župana i gradonačelnika

Panel župana i gradonačelnika predstavio projekte energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini.

Jedan od najzanimljivijih dijelova programa Konferencije i ove je godine bio panel župana i gradonačelnika  koji su  predstavili svoje projekte i planove postizanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu i infrastrukturi poput obnove javne rasvjete, fasada javnih građevina te projekata gradnje niskoenergetskih objekata.  Na panel raspravi sudjelovali su župan Krapinsko-zagorske županije, župan Karlovačke županije, dožupan Zagrebačke županije, pročelnik Uprave za gospodarstvo Istarske županije te pročelnik Ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, kao i gradonačelnici Zaprešića, Zaboka, Jastrebarskog, Koprivnice i Svete Nedelje.

 Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar naglasio da je za uspješnu provedbu projekata presudna pravovremena priprema natječajne dokumentacije, ali i pomoć energetskih i razvojnih agencija kao što je REGEA, s kojom županija i jedinice lokalne samouprave provode različite projekte, a jedan od najvažnijih je najnoviji projekt obnove javne rasvjete za sve jedinice lokalne samouprave u županiji. 

 Važno je naglasiti da lokalne i županijske vlasti ipak ne mogu osigurati sva potrebna sredstva za financiranje ovakvih projekata, već se mora uključiti i središnja država, napomeno je zamjenik župana Zagrebačke županije Rudolf Vujević. Župan Karlovačke županije Ivan Vučić istaknuo je da je potrebno uložiti veće napore u pravovremeno planiranje sredstava potrebnih za izvođenje ovakvih projekata kojima se kroz veću energetsku učinkovitost postižu značajne financijske uštede. 

Gradonačelnici i župani govorili su o izazovima planiranja i financiranja energetskih projekata te mogućnostima iskorištavanja sredstava iz fondova Europske unije. Svi se slažu da ovakvi projekti doprinose boljem upravljanju troškovima u županijama i gradovima pa su tako nekim projektima ostvarene uštede od 20-30 posto, a neki gradovi oslobodili su investitore u niskoenergetske objekte plaćanja komunalnih doprinosa, a neki su smanjili i komunalne naknade.