Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dogadjanja

Pripremi se za 2050 REGEA

Pripremi se za 2050.

Webinari pružaju jedinstvenu priliku sudionicima da svoja pitanja postave odabranim stručnjacima i govornicima. To će također biti prilika za rad na mogućnostima i izazovima vezanim uz tri teme o kojima se govori. Svaka internetska sesija uključivat će nadahnjujuće prezentacije različitih aktera nakon čega će uslijediti praktične rasprave u malim skupinama.

Novi europski Bauhaus REGEA

Novi europski Bauhaus iz hrvatske perspektive

Kako inicijativa Novi europski Bauhaus izgleda iz hrvatske perspektive? Koje su njene mogućnosti i potencijali? Koji su to „sastojci“ specifični i kvalitetni, koje možemo podijeliti, dati i ugraditi u nju kako bi sudjelovali aktivno u njenom stvaranju i djelovanju? Kako možemo unaprijediti naš zajednički dijalog, suradnju i rad te umrežavanje od lokalne do europske razine?

SocialRES webinari REGEA

SocialRES webinari

Energija je dio svačijeg života. Projekt SocialRES organizira niz webinara o energetskoj demokraciji. Cilj ovih socijalnih razgovora je podići svijest ljudi o konceptima koji se odnose na obnovljivu energiju, njezinu ulogu u postizanju energetske demokracije, energetskoj tranziciji i izgradnji energetskih zajednica.

Scroll to Top
Scroll to Top