Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dogadjanja

CitizEE webinar

EUROCROWD i CitizEE organiziraju webinar za izgradnju kapaciteta za javna tijela i zainteresirane strane o tome kako crowdfunding može pomoći u stvaranju lokalnih shema financiranja građana.
Otkrit ćemo kako javna tijela mogu proaktivno uključiti građane u odluke o javnom financiranju i suinvestiranju.

CitizEE webinar Read More »

Zgrade 3+ Sigurnost, ugodnost, kvaliteta

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr organiziraju konferenciju kojoj je cilj prikazati skup mjera i tehničkih rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju novih zgrada koja uz energetsku učinkovitost osiguravaju statičku i požarnu sigurnost zgrada te visoko kvalitetne i ugodne prostore za život i rad.

Zgrade 3+ Sigurnost, ugodnost, kvaliteta Read More »

Scroll to Top