Buš Eko?! – Koji je tvoj odgovor

Zaputite li se cestom od Zagreba prema Sisku, na turopoljskoj ravnici naići ćete na selo Buševec. 900 -injak stanovnika sela uživa u svim blagodatima manjih mjesta. U njemu se smjestio dječji vrtić, škola, crkva, društveni, dom, vatrogasni dom, sportski dom, par poduzeća i dućani. No mještani tog kraja svjesni su kako bez održivosti nema napretka i uz pomoć vrijednih voditelja projekata razvili su     EU projekt Buš Eko?!.

Kroz projekt Buš Eko?! Provodit će se nove aktivnosti iz područja održivog razvoja, zaštite okoliša i održive energetike, čime će se omogućiti stvaranje energetskog, kulturnog i održivog razvoja Buševca.

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) nositelj je projekta, a partneri na projektu su REGEA te Ogranak Seljačke sloge Buševec i Grad Velika Gorica.

Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) izabran je za sufinanciranje u sklopu poziva Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo organizacija civilnog društva (OCD-a) i lokalne zajednice, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.995.864,96 kuna, a provodit će se kroz dvije godine.

Projekt uključuje revitalizaciju društvenog doma u Buševcu, niz događanja koja su namijenjena za edukaciju i uključivanje lokalne zajednice te njihovo povezivanje s jedinicama lokalne samouprave. Osim toga, predviđeno je provođenje istraživanja o potencijalima i potrebama u lokalnoj zajednici  te razvoj alata i metoda kojima će se omogućiti da se realizira energetska neovisnost Buševca.

Buš Eko?! ima i edukacijsko-demonstrativnu komponentu kako bi se povećala svijest i unaprijedilo znanje o mogućnostima i važnosti održivog razvoja te prednostima koje sa sobom nosi korištenje lokalnih potencijala obnovljivih izvora energije te ulaganja u energetsku učinkovitost. Posebna pozornost bit će usmjerena na edukaciju djece i mladih, kao i nastavnog i pedagoškog osoblja u lokalnoj zajednici, kako bi se omogućilo daljnje prenošenje znanja i stvaranje osviještenih „budućih generacija“.

Okosnica projekta je osposobljavanje lokalne zajednice za participativni pristup koji će omogućiti dugoročnu održivost upravljanja javnim resursima i na stvaranju preduvjeta za realizaciju energetske neovisnosti Buševca.

Misli lokalno, djeluj globalno!