Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bhenefit Projekt

BUILT HERITAGE, ENERGY AND ENVIRONMENTAL-FRIENDLY INTEGRATED TOOLS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HISTORIC URBAN AREAS

Usprkos učestalijoj pojavi rizika povezanog sa prirodnim katastrofama (potres u Italiji 2012. godine, poplave u dunavskoj regiji 2013. i 2016. godine i dr.) i ljudskim djelovanjem (turističkim kretanjima, stupnjem zagađenja zraka, efektom „urbanog toplinskog otoka“ i dr.) u izgrađenim povijesno zaštićenim područjima Centralno-europske regije nema sveobuhvatnog i uravnoteženog pristupa upravljanju zaštitom, valorizacijom i prenamjenom povijesno zaštićenih cjelina. Navedeno ima izravan utjecaj na ljudsku i ekonomsku aktivnost te na bogato povijesno naslijeđe regija i zahtijeva zajedničke promjene i intervencije sa ciljem: ponuditi atraktivnije i za život prihvatljivije povijesno zaštićene gradove, sposobne kombinirati zaštitu povijesnih vrijednosti i razvoj te buduće potencijale gradova.

Iz navedenog razloga pokrenut je projekt BhENEFIT koji financira Europska unija u okviru Programa međunarodne suradnje “Interreg CENTRAL EUROPE”. Općina Mantova je vodeći partner konzorcija od ukupno 13 partnera iz 7 različitih europskih zemalja, koji će zajedno raditi sljedećih 30 mjeseci na razvoju računalnih alata za integrirane sustave za održivo upravljanje povijesnim urbanim područjima. Projekt je započeo u Mantovi, Italija, gdje su se svi partneri i službeni predstavnici programa okupili u srpnju ove godine.

Projekt, čiji ukupni proračun iznosi 1.850.795,95 eura, ima svrhu objediniti sve aktere koji se svakodnevno bave urbanim područjima s posebnom povijesnom, umjetničkom i kulturnom relevantnošću, uključivši ih u razvoj integriranog paketa inovativnih softvera, koji pomažu poboljšanju upravljanja tim područjima.

Program ima četiri specifična cilja:

 1. promicanje održivog upravljanja povijesnim urbanim područjima, praćenje interakcije očuvanja kulturnog bogatstva i ekološki prihvatljivog razvoja;
 2. definirati zajednički pristup među svim partnerima o sustavu upravljanja tim područjima, kao osnovu za poboljšanje upravljanja, postojećih tehničkih alata i mogućnosti uključivanja lokalnih zajednica u procese donošenja odluka;
 3. poboljšati učinkovitost procesa odlučivanja i upravljanja, kroz praćenje i procjenu, sprječavanje rizika, održivost okoliša, očuvanje i ponovnu upotrebu;
 4. povećati uključenost javnih dionika (nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela) i privatnog sektora (stručnjaci pojedinih struka) te sve više uključivati lokalne zajednice kroz stvaranje lokalnih skupina za podršku.

Također, kroz projekt BhENEFIT će se razviti sveobuhvatna strategija upravljanja koja će uključivati procjenu funkcionalne usklađenosti između povijesne vrijednosti građevinske baštine, namjeravanog korištenja i optimizacije korištenja zgrada u smislu povećanja energetske učinkovitosti te dugoročnim smanjenjem mjera održavanja koje je potrebno provoditi.

Partneri na projektu su:

 1. Općina Mantova (Italija)
 2. Općina Poprad (Slovačka)
 3. Grad Karlovac (Hrvatska)
 4. Udruga općina za regionalni razvoj – Szabolcs 05 (Mađarska)
 5. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (Slovenija)
 6. Regija Emilia Romagna (Italija)
 7. Slovački tehnološki fakultet u Bratislavi, SPECTRA Centar izvrsnosti EU(Slovačka)
 8. Urbanistički institut Republike Slovenije (Slovenija)
 9. Sveučilište o prirodnim resursima i znanosti, Beč (Austrija)
 10. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatska)
 11. Zaklada za europske inicijative Istočne Mađarske (Mađarska)
 12. IURS – Institut za održivi razvoj naselja (Češka)
 13. Politecnica – konzultantsko inženjerska tvrtka (Italija)

Više informacija o projektu možete pronaći na internet stranici projekta:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html

 •  
Scroll to Top