BhENEFIT – projekt koji će pridonijeti revitalizaciji karlovačke Zvijezde

Hrvatska je prepuna kulturne baštine kojom moramo početi bolje i pametnije gospodariti. Put do toga nije ni kratak ni lak, no negdje treba početi.

Projekt BhENEFIT započeo je u lipnju 2017. i kroz 30 mjeseci svoga trajanja bavit će se, među ostalim, poboljšanjem kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa. Na inovativan način povezuje građevinsku baštinu i energetski i ekološki prihvatljive alate za održivo upravljanje povijesnim urbanim područjima.

Za pilot područje u Hrvatskoj izabrana je upravo karlovačka Zvijezda, najstariji i središnji dio Grada Karlovca.

Kada spomenete riječ revitalizacija onda je prva asocijacija koja nam padne na pamet – obnova. No, put do toga je dugotrajan. Znaju to najbolje oni koji rade na ovakvim i sličnim projektima. Da bi priča bila cjelovita i održiva u termin revitalizacije nekog područja moramo uzeti sve potrebne elemente. Za početak napraviti detaljnu analizu postojećeg stanja, te utvrditi ciljeve koji se žele postići nekom revitalizacijom, a da bi ona zadovoljavala potrebe i budućih generacija. Drugim riječima –  mora biti  održiva. U tu svrhu kroz projekt će se izraditi zajednička Strategija održivog upravljanja zaštićenim povijesnim cjelinama na središnjoj europskoj razini te vodiči za implementaciju iste na lokalnim razinama. Također, BhENEFIT će upravo području karlovačke Zvijezde ponuditi računalni program (softver)  kojim će se moći pratiti sve što je bitno za jednu zaštićenu povijesnu cjelinu. Tako će se navedenim programom moći pristupiti bitnim podacima za građevinu, moći će se pratiti restauracija ili rekonstrukcija pojedine zgrade, potrošnja energenata i vode te u kasnijoj fazi životnog ciklusa i održavanje, pa sve do sadržaja koje kulturna baština može ponuditi u turističkom smislu (praćenje broja posjetitelja i dr.). Jednom riječi BhENEFIT se bavi menadžeriranjem povijesnih građevina kroz cjeloživotno razdoblje građevine.

S druge strane put donošenja bilo kakvih odluka na razini gradova je dugotrajan. Postoji dosta odjela što na gradskoj što na županijskoj i nacionalnoj razini koje jednostavno ne raspolažu sa svim potrebnim podacima onih drugih, a koje su im upravo potrebne kod olakšanja procesa odlučivanja. BhENEFIT nudi alat koji će ubrzati i vrijeme odlučivanja spajajući sve vertikalne razine upravljanja u jednu horizontalnu . U prijevodu – do informacija koje se sakupe na gradskoj razini u jednom odijelu moći će se na lak i brz način doći i iz drugih odijela.

Alati koje razvija projekt BhENEFIT biti će u budućnosti primjenjivi na ostalu graditeljsku baštinu u Hrvatskoj. Zamislite kada bismo imali bazu svih relevantnih podataka na jednom mjestu sa položajem u prostoru zaštićenih zgrada, kada bismo mogli pratiti potrošnju energije i vode svake zaštićene zgrade, kada bismo mogli znati u svakom trenutku na što treba pripaziti prilikom obnove te koje mjere energetske učinkovitosti primijeniti, kada bismo pratili njenu posjećenosti i druge važe podatke, mogli bismo planirati pametnije i u konačnici dugoročno uštedjeti novac.