Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Beč- barokni grad u novom/modernom ruhu


U ožujku 2011. godine pokrenuta je, na inicijativu samog gradonačelnika Beča, kampanja Pametni grad Beč (Smart City Wien). Ključni element inicijative bio proces uključivanja svih relevantnih dionika u platformu gdje su sve zainteresirane strane, unutar i izvan gradske uprave, sudjelovale u konzultacijama s naglaskom na specifična pitanja, odnosno šest tema koje obuhvaćaju- razvoj stanovništva, uprave, gospodarstva, energetike i mobilnosti.

Uzevši u obzir kako je Beč jedan od najuspješnijih gradova u Europi, ali i svijetu, kada je riječ o kvaliteti života, infrastrukturi i inovacijama, razvijen je koncept pametnog grada u vidu zadržavanja te pozicije i u budućnosti te stvaranja grada koji nudi vjerodostojnu perspektivu za svoje stanovnike. Prije svega žele se osigurati i dodatno poboljšati ekološki, gospodarski i socijalni uvjeti za život.

Broj stanovnika u Beču neprestano raste te se očekuje da će u sljedećih 25 godina doseći brojku od 3 milijuna. Uz ovakav porast očekuje se i porast potražnje za energijom, povoljnim i funkcionalnim stambenim prostorima te potrebu za jakim prometnim konceptima. Iz tog razloga je razvijena Strategija razvoja Pametnog grada Beča (Smart City Wien Framework Strategy), a za provoditelja svih aktivnosti mandat je 2012. godine dan Energetskoj agenciji grada Beča, TINA Vienna. Agencija je osnovana 1997. godine od strane grada Beča, a osnovne kompetencije uključuju razvoj i planiranje prometnih strategija, tehničku procjenu, pripremu planova te upravljanje projektima. TINA Vienna također predstavlja Grad Beč na međunarodnoj razini u području prometa i mobilnosti, posebno u regiji Podunavlja, a 2003. godine Agencija je postala podružnica Wien Holding GmbH te je tijekom proteklih godina fokus proširila na sve oblike urbanih tehnologija.

Pokretači i provoditelji ove inicijative, kao i svi dionici uključeni u ovu inicijativu, su na samom početku postavili ambiciozne ciljeve čije se postizanje očekuje u sljedećih nekoliko godina: smanjenje emisija CO2 i stakleničkih plinova (kao dugoročni cilj je postavljen Grad nulte potrošnje), smanjenje potrošnje energije (dugoročni cilj je standarda zgrada gotovo nulte potrošnje do 2020. godine), povećanje korištenja obnovljivih izvora energije (na primjer u javnim zgradama), podizanje svijesti u široj javnosti o odgovornom korištenju resursa (energije, vode), davanje građanima aktivne uloge pružajući mogućnosti za aktivno kontroliranje dodatnih područja svakodnevnog života, promicanje multimodalnih transportnih sustava poboljšanjem javne prometne mreže, umrežavanja između pojedinih prometnih prijevoznika, uz značajno smanjenje individualnog motoriziranog prijevoza te na samom kraju pozicioniranje Beča kao model-grada okoliša i vodeći europski centar za istraživanje i tehnološki razvoj na međunarodnoj razini.

S obzirom na pozitivne učinke koje donosi, što je prikazano i kroz primjer Beča, koncept pametnog grada se rapidno širi Europom. Zašto? Izuzevši očite ekonomske i tehnološke promjene uzrokovane globalizacijom, gradovi u Europi su suočeni s izazovom istovremenog kombiniranja konkurentnosti i održivog urbanog razvoja što neposredno ima utjecaj na pitanja urbane kvalitete, kao što su stanovanje, gospodarstvo, kultura te socijalni i ekološki uvjeti. Kroz ovaj koncept u mogućnosti su  kako prevladati navedene prepreke tako i zadovoljiti sve potrebe svojih građana efikasno, u skladu sa ili iznad standarda i ciljeva koje postavljaju lokalni, nacionalni i međunarodni standardi održivosti. Primarno je namijenjen gradovima s više od 100 000 stanovnika- takvih u Hrvatskoj ima 4- Zagreb, Osijek, Split i Rijeka, što čekate?

Pregled odabranih ciljeva

  • Smanjenje emisija CO2 sa trenutnih 3,1t na 1t po glavi stanovnika (-80% od 1990.-2050.)
  • Do 2050. godine udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije će biti 50%. Smanjenje primarne energije sa 3 000 na 2 000 W po glavi stanovnika
  • Smanjenje individualnog motoriziranog prometa sa 28% na 15% do 2030. Do 2050. godine sva vozila unutar područja grada bi se trebala pokretati bez konvencionalnih pogonskih tehnologija.
  • Smanjenje potrošnje energije u postojećim zgradama za grijanje grijanje/hlađenje/vodu za 1% po stanovniku godišnje
  • Povećanje udjela tehnoloških proizvoda u izvozu sa 60% na 80% do 2050. godine. Do 2050. godine, Beč će postati jedan od pet najvećih europskih centara istraživanja i inovacija
  • Svi ljudi u Beču trebaju uživati dobrosusjedske i sigurne uvjete života, bez obzira na njihov nacionalni identitet, fizičko i psihičko stanje, seksualnu i rodnu orijentaciju. Održavanje medicinske skrbi na najvišoj razini.
  • Udio zelenih površina će ostati preko 50%.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top