Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bojan K

SocialRES webinari REGEA

SocialRES webinari

Energija je dio svačijeg života. Projekt SocialRES organizira niz webinara o energetskoj demokraciji. Cilj ovih socijalnih razgovora je podići svijest ljudi o konceptima koji se odnose na obnovljivu energiju, njezinu ulogu u postizanju energetske demokracije, energetskoj tranziciji i izgradnji energetskih zajednica.

SocialRES webinari Read More »

Scroll to Top