Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Martina Šarlog Vincek, univ. bacc. oec

PODACI

Pozicija Administrativni referent
Kontakt +385 (0)1 3098 315

msvincek@regea.org

Obrazovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titula univ.bacc.oec
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo U Agenciji organizira uredsko poslovanje, vodi poslove ureda u skladu sa strateškim, poslovnim i operativnim planovima Agencije, koordinira obavljanje poslova Agencije i organizacijskih cjelina Agencije u skladu s propisima i internim procedurama, organizira sastanke i kolegije ravnatelja Agencije, vodi zapisnike i ostalu dokumentaciju Upravnog vijeća, obavlja sve administrativne poslove vezane za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, nadzire izvršavanje planova i zadaća ureda ravnatelja i predlaže korektivne mjere po potrebi, provodi i sudjeluje u postupcima javne nabave, brine o funkcioniranju Energetskog centara Bračak, te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije.

Scroll to Top
Scroll to Top