Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Katarina Kobilšek Jagačić, mag. oec.

PODACI

Pozicija Voditeljica ureda ravnatelja
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

kkobilsek@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2015.
Znanja i iskustvo U Agenciji organizira uredsko poslovanje, vodi poslove ureda u skladu sa strateškim, poslovnim i operativnim planovima Agencije, koordinira obavljanje poslova Agencije i organizacijskih cjelina Agencije u skladu s propisima i internim procedurama, organizira sastanke i kolegije ravnatelja Agencije, vodi zapisnike i ostalu dokumentaciju Upravnog vijeća, obavlja sve administrativne poslove vezane za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, nadzire izvršavanje planova i zadaća ureda ravnatelja i predlaže korektivne mjere po potrebi, sudjeluje u provedbi postupaka javnih nabava, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije. U Agenciji imenovana osobom zaduženom za prijavu nepravilnosti od strane zaposlenika Agencije, građana ili anonimnih prijavitelja.

 

Scroll to Top