Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hrvoje Maras, dipl. oec.

PODACI

Pozicija Glavni voditelj financija
Kontakt +385 (0)1 3098 315

hmaras@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U REGEA-i radi od 2009. godine, na poziciji je glavnog ekonomista od 2013. godine te vodi tim za financijske instrumente i analize projekata. Aktivno radi na prijavama i provedbi europskih projekata, izradama studija izvodljivosti s ekonomsko-financijskim analizama te primjeni inovativnih modela financiranja i alternativnih modela nabave kapitalnih energetsko-klimatskih projekata. Uz vođenje Croenergy.eu platforme za skupno financiranje (engl. crowdfunding) održava i stručne radionice te aktivno pruža tehničku pomoć za pripremu donacijskih i investicijskih kampanja.

Do 2021. godine vodio je projekt eCentral u sklopu programa Interreg Središnja Europa i sudjelovao u provedbi više europskih projekata iz programa Interreg Mediteran (MED RE, NEW FINANCE, PrioritEE, LOCAL4GREEN), Interreg Dunav (CSSC Lab), Interreg Europe (BUILD2LC), Obzor 2020 (E-FiX, SMAFIN, BioRES), Inteligentna energija za Europu (ZagEE MLEI-PDA, BuySmart+, SUSTAINCO), Transnacionalnom programu Jugoistočna Europa (RE-SEEties) i IPA instrumentu pretpristupne pomoći (IPARD – Toplana Pokupsko).

Scroll to Top