Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ana Valić, mag.ing.aedif.

Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

avalic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet u Zagrebu
mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2022.
Znanja i iskustvo Diplomirala je na Građevinskom fakultetu 2000. godine nakon čega započinje rad u projektnom uredu. Upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva. Kao projektant konstrukcije stekla je veliko iskustvo u izradi glavnih i izvedbenih projekata konstrukcija raznih namjena te na poslovima nadzora u gradnji. Krajem 2015. godine prelazi u javni sektor (CGO KODOS d.o.o., pa Karlovačka županija) gdje kao savjetnik za gradnju radi na pripremi i praćenju provedbe kapitalnih projekata Karlovačke županije. Također sudjeluje i u izradi i praćenju izrade strateških i razvojnih dokumenata Karlovačke županije. U kolovozu 2022. godine zaposlena u REGEA-i, kao voditeljica projekata, te radi na praćenju provedbe projekata sa područja Karlovačke županije prijavljenim na Fond solidarnosti te pripremi prijava projekata sa područja Karlovačke županije na sljedeće dostupne javne pozive.
Scroll to Top
Scroll to Top