Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akcelerator za gradove


Gradovi su istovremeno uzročnici klimatskih promjena i nositelji potencijala za njihovo rješavanje. Suočeni su s ogromnim socijalnim i ekonomskim, a u posljednje vrijeme i klimatskim izazovima. Dok za rješavanje prva dva izazova imaju dovoljno iskustva i stručne ljude koji mogu ponuditi odgovore, kapaciteta za borbu s klimatskim izazovima jednostavno – nema.

Zelena energetska zadruga i REGEA osmislili su program podrške Akcelerator za gradove, prvi takav i jedinstven program u Hrvatskoj. Akcelerator za gradove osmišljen je kako bi čelnici unutar i izvan gradskih vijećnica mogli srušiti prepreke, redizajnirati procese provedbe projekata i testirati inovacije koje mogu poboljšati život stanovnika u gradu. Uz rezultate Akceleratora i inovativno djelovanje u smjeru klimatski neutralnog grada, građani će znati da je gradovima kao nositeljima odluka do njih stalo. Mnogi gradovi diljem svijeta ulažu sve više u zelena rješenja i izgradnju infrastrukture za građane. Planiraju se intenzivne energetske obnove domova i zgrada te solarizacija krovova. Gradovi se transformiraju u zelenija, zdravija i otpornija mjesta za život svojih građana. A što planiraju hrvatski gradovi?

Dvanaest hrvatskih gradova, Pazin, Rovinj, Solin, Velika Gorica, Vrbovec, Poreč, Jastrebarsko, Karlovac, Ivanić Grad, Sveta Nedelja, Zabok i Pregrada idu u smjeru energetske i klimatske tranzicije kroz uključivanje u Akcelerator za gradove. Kroz ovaj program podrške zainteresirane jedinice lokalne samouprave imat će priliku educirati se o tome kako poboljšati život svojih građana. Akcelerator za gradove je jedinstveni program podrške fokusiran na gradove koji daje znanje, resurse i alate za klimatsku i energetsku tranziciju gradova. Za savladavanje izazova s kojima se gradovi suočavaju potreban je doprinos različitih sektora, razine vlasti, civilnog društva i stanovnika, a akcelerator okuplja sve te dionike kao jedan povezani kotač promjene.

U sklopu projekta Akcelerator za gradove u srpnju smo posjetili Grad Pregradu, Grad Zabok i Grad Jastrebarsko gdje smo s predstavnicima gradske uprave imali priliku porazgovarati o aktualnim projektima i idejama za nove projekte te im pružiti svoje znanje i stručnu podršku u energetskoj tranziciji i borbi protiv klimatskih promjena. Glavni cilj nam je osnažiti predstavnike gradova kao ključne ljude koji upravljaju gradom, da svoj grad usmjere na putu prema energetskoj neovisnosti i otpornosti na klimatske promjene. Obzirom da svaki grad ima svoje potrebe i mogućnosti, Akcelerator nudi program sa snažnim resursima i mentorskom podrškom koja pomaže gradovima da ispune svoje ciljeve smanjenja ugljika. Izazovi s kojima se gradovi suočavaju su vrlo složeni, a za razvoj rješenja potreban je multidiciplinaran pristup, a upravo se to i potiče kroz akcelerator. Obzirom da provedba energetskih i klimatskih projekata nije jednostavna za gradove koji se bore s manjkom kapaciteta, kroz akcelerator ćemo mapirati partnere koji se mogu uključiti i pomoći, koji bi najviše odgovarali i pridonijeli energetskoj i klimatskoj tranziciji. Također ćemo zajedno mapirati projekte i razraditi ih do faze u kojoj mogu biti prijavljeni na razne natječaje ili biti financirani putem grupnog financiranja sudjelovanjem građana i lokalnih poduzetnika.

Akcelerator je namijenjen svim jedinicama lokalne samouprave koje žele napraviti iskorak u kvaliteti vođenja svog grada te biti pionirima u energetskoj tranziciji i borbi protiv klimatskih promjena.

 

Tijekom trajanja programa jedinice lokalne samouprave steći će sljedeća znanje i vještine:

  • kako ispuniti ciljeve zadane lokalnim planskim dokumentima kao što su SECAP/SEAP-ima
  • kako ispuniti novi Europski zeleni plan kao novu EU strategiju rasta
  • kako vizualizirati svoj grad kao grad budućnosti
  • kako mapirati dionike koji su ključni za implementaciju projekata
  • kako oblikovati poslovni model
  • kako iskoristiti potencijal različitih tipova obnovljivih izvora energije
  • kako primijeniti društvene inovacije u energetici i klimi
  • kako uključiti građane u financiranju energetskih i klimatskih projekata
  • kako primijeniti “nature based solutions” u gradovima

Po završetku će imati razvijene investicijske koncepte koje će sadržavati glavne tehničke i ekonomske parametre projekta te definirani poslovni model.

Akcelerator za gradove provodi se od strane Zelene energetske zadruge, Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Udruge gradova RH i Programa Zajednice inovacija za klimu Europskog Instituta za inovacije i tehnologije – EIT Climate-KIC-a, a podržan je od strane Terra Hub-a, Energy Cities, programa EUKI te EU programa Horizon 2020.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top