Agencije se konačno pitaju. Naše znanje za bolju Hrvatsku!

Agencije se konačno pitaju. Naše znanje za bolju Hrvatsku!

U stručnim konzultacijama u u sklopu priprema za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. sudjeluju naša Agencija i REA Kvarner.

U sklopu priprema za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao tijelo zaduženo za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programskih dokumenata i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao tijelo zaduženo za pripremu operativnog programa iz područja učinkovitih ljudskih resursa iniciraju uključivanje stručnjaka s ciljem konzultacija u strateškom planiranju i korištenju fondova u razdoblju 2014.-2020. 

Cilj stručnih konzultacija je rasprava o prijedlozima ciljeva i ključnih ulaganja iz fondova EU u nadolazećem razdoblju.  U okviru stručnih konzultacija u Zagrebu 19. i 20. rujna 2013. okupljaju timovi stručnjaka iz devet tematskih područja na zajedničkoj radionici. Zajednički rad zamišljen je na način da stručni timovi daju mišljenje na glavne razvojne potrebe i izazove, potencijale za rast, prioritete ulaganja i očekivane rezultate do 2020. godine po tematskim područjima. Tematska područja su Istraživanje, razvoj i inovacije, Poduzetništvo, Energetika, Klimatske promjene i zaštita okoliša, Promet i infrastruktura, Tržište rada, Socijalna uključenost, Obrazovanje, Javna uprava.

U zajedničkoj diskusiji svi stručni timovi adresirat će i tri dugoročna cilja:
1.    Povećati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati rast temeljen na korištenju vlastitog znanja;
2.    Smanjiti siromaštvo i socijalnu uključenost;
3.    Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete života.