Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt: ITHR0200497 ACQUAGUARD

 NAZIV PROJEKTA: AcquaGuard

Prioritet programa: Zeleno i otporno zajedničko okruženje

Specifični cilj: 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na prirodnim rješenjima

Trajanje projekta: 30 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE: 1.2.2024. – 31.7.2026.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.213.505,00 €

UKUPNA EU SREDSTVA (80%): 1.770.804,00 €

DOPRINOS (20%): 442.701,00 €

SVRHA PROJEKTA I AKTIVNOSTI:

  • Projekt AcquaGuard promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima.
  • Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava.

Projekt će:

  • razviti specifične baze podataka o rizicima za dvije projektne regije – Regione Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia i Karlovačku županiju
  • razviti baze podataka o rješenjima temeljenim na prirodi prvenstveno za borbu protiv rizika od poplava;
  • razviti i implementirati matricu za potporu odlučivanju za određivanje prioritetnih aktivnosti za smanjenje rizika i opasnosti od poplava i klimatskih promjena;
  • pripremiti teren za provedbu odabranih mjera i projekata njihovim integriranjem u ključne strateške i planske dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini;
  • uključiti i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;
  • osigurati dugoročno iskorištavanje rezultata projekta i uspostaviti njihovo dugoročno praćenje.

 

Partneri

VODEĆI PARTNER: JURRA – Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Partner 2: REGEA Regionalna agencija za energiju i klimu sjeverozapadne Hrvatske

Partner 3: Karlovačka županija

Partner 4: CMCC – Euro-mediteranski centar za klimatske promjene Italija (IT)

Partner 5: CORILA – Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti Venetian Lagoon System (IT)

Partner 6: PROVVEDITORATO – Međuregionalni nadzor javnih radova za regiju Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (IT)

Scroll to Top