Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

74 ENERGETSKE OBNOVE, VIŠE OD 30 EUROPSKIH PROJEKATA I OKO 30 MILIJUNA EURA POTAKNUTIH


U proteklih 15 godina REGEA je za Zagrebačku županiju, kao jednog od četiri svoja osnivača, provela ukupno 74 projekta energetske obnove javnih zgrada vrijednosti preko 13,5 milijuna eura, od čega je gotovo 6 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava.

Energetskom obnovom značajno je smanjena potrošnja energije i ostvarene su troškovne uštede. Još značajnija je činjenica daleko veće kvalitete obnovljenih škola i domova zdravja. Prošle je, 2022. godine, Zagrebačka županija započela s pripremom dodatnih 11 objekata za projekte energetske obnove. Novi projekti energetskih obnova uključuju integrirane i inovativne pristupe poput pristupačnosti zgrada, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti, elektromobilnosti te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, povećanja sigurnosti u slučaju požara i zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.

Zagrebačka županija prva je županija u Hrvatskoj koja je imala izrađenu energetsku bilancu, još 2010., a izradio ju je tim REGEA-e. Njome se dobio uvid u potrošnju energije na području županije te se stvorila baza za predviđanje energetskog razvitka i razvoja daljnjih programa i strategija.

Zanimljivo je istaknuti i da je na području županije čak 11 općina i gradova pristupilo Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (engl. Covenant of Mayors for Climate and Energy) od čega je REGEA izradila stručne podloge Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka, koje su potpisnici obvezni izraditi i usvojiti po pristupanju Sporazumu, za 6 gradova i općina, a u tijeku je izrada dodatna 2 na području Zagrebačke županije.

Potpisnici Sporazuma gradonačelnika obvezuju se na smanjenje emisija stakleničkih plinova na lokalnom području supotpisnika za najmanje 55% do 2030. godine s obzirom na referentnu godinu te na usvajanje zajedničkog pristupa ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi.

Na području Županije, od početka zakonske obveze provedbe energetskih pregleda zgrada javnog sektora, provedeno je više od 110 energetskih pregleda za objekte Zagrebačke županije i izrađeni su pripadajući energetski certifikati.

Obavljeni energetski pregledi i izrađeni energetski certifikati pružili su Zagrebačkoj županiji informacije o energetskim svojstvima zgrada i potrošnji energije te dali prijedloge mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti tih zgrada. Danas su ti dokumenti od iznimne važnosti za pripremu svih projekata energetske obnove zgrada u nadležnosti Zagrebačke županije i predstavljaju osnovu u prijavi na natječaje i pozive iz područja energetske obnove i primjene obnovljivih izvora energije. Bez njih prijava ne bi bila niti moguća.

REGEA je Zagrebačkoj županiji pomagala provoditi javne pozive i natječaje usmjerene na jedinice lokalne samouprave, poduzetnike, poljoprivrednike i građane. Tako je primjerice tijekom pet godina provedbe Javnog poziva za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji ugovoreno 36 projekata energetske učinkovitosti ukupne vrijednosti preko 3,5 milijuna eura (26 milijuna kuna). REGEA je podržavala i vodila županiju u provedbi poziva usmjerenih na instalaciju solarnih kolektora, sunčanih elektrana, dizalica topline, sustava grijanja na biomasu u kućanstvima te sunčanih elektrana na poljoprivrednima gospodarstvima, čime su ostvarene značajne energetske i financijske uštede.

Zagrebačka županija prva je krenula s objedinjenim javnim nabavama za energente. Time su u 2017. i 2018. godini postignute normalizirane troškovne uštede od preko 1,3 milijuna eura ( 9 milijuna kuna) što je preko 2% izvornih prihoda iz proračuna za 2019. godinu.

Danas se u Nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom svakodnevno prati potrošnja energenata za 211 objekata u nadležnosti Zagrebačke županije (škole, domovi zdravlja, upravne zgrade i ostali objekti), a evidencija obuhvaća sve godine počevši od 2010. U tom razdoblju je u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom uneseno preko 70.000 računa za energente i vodu. Konstantno praćenje potrošnje energenata daje uvid u potrošnju na razini svakog objekta te omogućava bolju kontrolu troškova.

Tijekom 2018. godine u okviru europskog projekta EmBuild napravljena je analiza izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije fonda zgrada Zagrebačke županije. Osnovni cilj bio je prikazati potencijal i potrebu izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije zgrada Zagrebačke županije, dati smjernice održivog načina upravljanja tim zgradama te analizirati modele financiranja potreba u razdoblju do 2030. i 2050. godine.

Programom su obuhvaćene 144 zgrade ukupne površine oko 220.000 m2, a procjena ukupnih ulaganja za razdoblje do 2050. godine za projekte izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije, uključujući trošak pripreme projekata i održavanja zgrada iznosi oko 270 milijuna eura ( 2 milijarde kuna).

Zagrebačka županija je prva županija u Republici Hrvatskoj za koju je izrađen Master plan javne rasvjete čime su se stvorili preduvjeti za uspješnu prijavu projekta NEWLIGHT za financiranje iz fonda ELENA Europske komisije i Europske investicijske banke. Projekt je okupio 57 gradova i općina u zajedničkom cilju rekonstrukcije javne rasvjete s područja dvije susjedne županije, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske, od čega čak 29 gradova i općina s područja Zagrebačke županije.

Projekti rekonstrukcije ili modernizacije sustava javne rasvjete na području Zagrebačke županije pokrenuli su više od 12 milijuna eura (90 milijuna kuna) investicija. Modernizirano je više od 45.000 svjetiljki (ili njihova modernizacija traje), što će u nadolazećem razdoblju rezultirati godišnjim energetskim uštedama većim od 20 GWh, odnosno godišnjim troškovnim uštedama većim od 1,9 milijuna eura (14 milijuna kuna) te godišnjim smanjenjem emisije CO2 od 4.700 tona.

U sklopu NEWLIGHT projekta izrađena je natječajna i ugovorna dokumentacije za sve uključene jedinice lokalne samouprave za modele javno-privatnog partnerstva, ugovora o energetskom učinku i modela projektiraj i gradi. Danas se taj projekt replicira po drugim europskim gradovima.

U sljedećih 15 REGEA planira na području Zagrebačke županije nastaviti s valom investicija u obnovljive izvore energije s naglaskom na sunčane elektrane na krovovima javnih, ali i privatnih zgrada.

U posljednjih 15 godina REGEA je provela čak 84 EU projekta. Od toga je 31 projekt u provedbi, a mnogi novi se pišu i prijavljuju. Potaknuli su 500 milijuna eura projektnih investicija i najbolja su javna ustanova po provedbi europskih projekata s obzirom na broj zaposlenika.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top