Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

3,4 milijuna kuna za energetski pregled javne rasvjete!


Raspisana javna nabava za energetske preglede sustava javne rasvjete u sklopu projekta NEWLIGHT

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, u sklopu europskog projekta NEWLIGHT, raspisala je javnu nabavu za izradu energetskih pregleda sustava javne rasvjete općina i gradova na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Projekt NEWLIGHT  obuhvaća 57 jedinica lokalne samouprave koje su u postupku predmetne javne nabave podijeljene u 5 grupa. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.753.600,00 HRK bez PDV-a. Rok za dostavljanje ponuda na natječaj je 30. ožujak 2016. godine do 12 sati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Javna nabava objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave RH te službenom oglasniku Europske unije (poveznica).

Osim zadovoljene obveze izrade energetskog pregleda definirane Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), jedinice lokalne samouprave će na osnovu energetskog pregleda imati mogućnost odlučiti o optimalnom modelu financiranja rekonstrukcije sustava javne rasvjete te pokrenuti postupak izvođenje rekonstrukcije, a sve u svrhu osiguravanja energetskih i troškovnih ušteda kao i povećanja sigurnosti u prometu. Sakupljanje i obrada podataka u sklopu energetskih pregleda provoditi će se sukladno Metodologiji provedbe detaljnog energetskog pregleda sustava javne rasvjete kreiranoj u sklopu europskog projekta Streetlight-EPC (više o projektu: www.regea.org/epc ). Svi podaci sustava javne rasvjete koji se prikupljanju tijekom energetskih pregleda uvode se u Geografski Informacijski Sustav (GIS), što je potpuno napredni i novi način prikupljanja podataka kakav se u Hrvatskoj do sada nije provodio.

Sve dodatne informacije o projektu NEWLIGHT kao i javnoj nabavi mogu se dobiti na telefon: +385 1 777 54 95 ili +385 1 777 54 89 te slanjem upita putem e-pošte na adresu: newlight@regea.org.

Više o projektu NEWLIGHT:

Projekt NEWLIGHT nastavak je projektaMasterplan javne rasvjete sa ciljem rekonstrukcije i gradnje energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Dana 27. listopada 2015. godine, potpisan je Ugovor za pružanje tehničke pomoći sa Europskom investicijskom bankom (EIB) čime je osigurano 100% financiranja svih pripremnih aktivnosti projekta u iznosu od 790.000 EUR. Pripremne aktivnosti, financirane u sklopu projekta, obuhvaćaju:

  • troškove izrade natječajne dokumentacije za provedbu javne nabave za pružanje usluge izrade detaljnih energetskih pregleda sustava javne rasvjete;
  • troškove provedbe detaljnih energetskih pregleda postojećeg sustava javne rasvjete;
  • troškove izrade akcijskih planova za provedbu modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete;
  • troškove izrade natječajne dokumentacije za odabir izvođača radova, uz naglasak na ESCO izvore financiranja;
  • troškove izrade glavnog projekta izgradnje nove rasvjete;
  • troškove izrade prijava na Europske i nacionalne izvore financiranja izvođenja radova na modernizaciji i rekonstrukciji sustava javne rasvjete;
  • troškove za vođenje projekta.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top