Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

3,4 milijuna kuna za energetski pregled javne rasvjete!


REGEA je 15.02.2016. objavila javnu nabavu za energetski pregled javne rasvjete gradova i općina Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije procijenjene vrijednosti od čak 3,4 milijuna kuna. Riječ je o projektu NEWLIGHT, pionirskom projektu rekonstrukcije javne rasvjete za dvije županije koji je s provedbom započeo još krajem listopada 2015. godine, potpisivanjem Ugovora za pružanje tehničke pomoći u sklopu programa ELENA između naše Agencije i Europske investicijske banke.

Mjere energetske učinkovitosti predviđene ovim projektom usmjerene su na zamjenu svjetiljaka putem energetski učinkovitijih tehnologija kao što su LED i instalacija sustava regulacije snage izvora svjetlosti, s potencijalom ostvarenja energetskih i troškovnih ušteda od 60%, a predviđeni su i pomoćni radovi poput rekonstrukcije stupova javne rasvjete i zamjene energetskih kabela.

EU program ELENA (eng. European Local Energy Assistance) namijenjen je pružanju tehničke pomoći za pripremu, provedbu i financiranje investicijskih projekata (studije izvedivosti, energetski pregledi, priprema postupka javne nabave i dr.) razvijenim europskim regijama i gradovima i sada se po prvi puta koristi u Hrvatskoj. Kroz projekt NEWLIGHT je za krajnje korisnike (gradove i općine) ostvareno 100%-no financiranje tehničke podrške kroz proračune županija (10%) i ELENA programa (90%), a u sveukupnom iznosu od 790.000 Eura. Tehnička pomoć za 58 općina i gradova financirana u sklopu projekta obuhvaća provedbu detaljnih energetskih pregleda, izradu akcijskih planova za provedbu modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete, pripremu dokumentacije za odabir izvođača radova, uz naglasak na ESCO izvor financiranja temeljem javno-privatnog partnerstva (JPP) te izradu glavnog projekta izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće rasvjete.

Svim uključenim gradovima i općinama REGEA pruža i potpunu uslugu prijave projekata rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete na sve dostupne izvore financiranja. Također, treba spomenuti i da će energetski pregled sustava javne rasvjete uključivati sakupljanje i obradu podataka u Geografskom Informacijskom Sustavu (GIS), što je potpuno nov i napredan način kakav se u Hrvatskoj do sada nije provodio. Prikupljeni podaci u GIS sustavu omogućiti će gradovima i općinama kvalitetnije upravljanje imovinom (javnom infrastrukturom) te osigurati transparentnu bazu podataka postojećeg sustava javne rasvjete za ESCO ponuditelje u postupku javne nabave.

NEWLIGHT u brojevima

  • 58 jedinica lokalne samouprave
  • Bespovratna sredstva u iznosu od 790.000 Eura
  • Procijenjena vrijednost projekta 20 milijuna Eura
  • Modernizacija 35.000 svjetiljki
  • Godišnje uštede na troškovima za energiju i održavanje 1,5 milijuna Eura

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top