Povećanje ambicija Nacionalnih energetskih i klimatskih planova

U proteklim tjednima, dok je pažnja bila usmjerena na COP28, Bruxelles je tiho implementirao različite zakonodavne komponente. Do prosinca 2023., 23 od 27 članica Europske unije predale su svoje revidirane planove za energiju i klimu (NECP-ove), čije se konačne verzije očekuju do lipnja 2024. Ovo predstavlja velik izazov, a važnost uključivanja lokalnih vlasti naglašava se kao ključna komponenta u procesu ažuriranja planova.

Povećanje ambicija Nacionalnih energetskih i klimatskih planova Read More »